Sjekk hvilke hvaler Barentshavet skjuler

GLEDELIG: Forskerne gleder seg over at de har observert grønnlandsval i åpent farvann i Barentshavet. For noen år siden antok man at denne bestanden har vært utryddet, eller i høyden bestått av et titalls individer.

GLEDELIG: Forskerne gleder seg over at de har observert grønnlandsval i åpent farvann i Barentshavet. For noen år siden antok man at denne bestanden har vært utryddet, eller i høyden bestått av et titalls individer. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Forskerne nærmer seg mål i årets hvaltelling i Barentshavet.

DEL

– I år er det generelle bildet at bardehvalene dominerer i øst og tannhvalene i sørvest, oppsummerer havforsker Nils Øien i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

Årets hvaltelling går nemlig mot slutten. Målet for tellingen har vært å dekke Barentshavet, inkludert russiske havområder østover til Novaja Semlja.

– Russiske restriksjoner på aktiviteten vår i den sørligste delen har medført dårligere dekning der enn ønskelig, fordi områdene utenfor Kola og nordøstover til Gåsbanken historisk sett har vært viktige beiteområder for vågehval. Vi har likevel konstatert at forekomstene av vågehval der antakelig er på samme nivå i år som da vi sist var i området i 2013, muligens med en økning i områdene omkring Gåsbanken, skriver Øien.

Kom over grønlandshval

De nevnte bardehvalene og tannhvalene er de to hovedgruppene vi har innen hvalarten. Mens bardehvalene er uten tenner, men med et filtreringssystem i overkjeven som består av hvalbarder, er tannhvalene utstyrt med tenner.

Vågehvalen er en såkalt bardehval, og det er også grønlandshvalen, som forskerne også har kommet over i løpet av tellingen.

– Sommerens mest interessante observasjoner ble gjort av grønlandshval i åpent farvann i området 78⁰55’N, 56⁰17’E og et stykke vestover; til sammen ble det sett minst 8–10 voksne dyr og én årsunge, skriver Nils Øien.

Svalbard-bestanden av grønlandshvalen er på IUCNs rødliste, og er merket som kritisk truet.

– Fram til de siste årene har en antatt at denne bestanden har vært utryddet eller i høyden bestått av et titalls individer. Etter årtusenskiftet har det blitt gjort en del observasjoner av arten i farvannene fra Øst-Grønland til Franz Josefs land, men da knyttet til iskanten. I august 2015 ble det gjort mange observasjoner av grønlandshval innenfor iskanten nord for Svalbard under et tokt i regi av Polarinstituttet, og en mener at Svalbard-bestanden av grønlandshval ved reproduksjon eller rekolonisering nå sannsynligvis består av flere hundre individer, skriver Øien.

Niser i Varanger

I tillegg har tellingen vist niser i Varangerfjorden. Man har også sett at kvitnosen, en delfinart, har forsvunnet fra områdene i det nordøstligste Barentshavet, sammenlignet med i 2013.

– I nordvest ble det observert en del knølhval, og den 3. august kom vi over en større konsentrasjon av knølhval i et område som ligger 134 nautiske mil i 66⁰ nordøst for Hopen. Dette kan bety at de har trukket nordover på et tidligere tidspunkt enn det som er vanlig, skriver Øien.

Han melder også at det har blitt observert store mengder grønlandssel i den nordlige delen av Barentshavet, noe han omtaler som en påfallende observasjon.

– For eksempel ble det observert mange sel på isflak i driviskanten 100 nautiske mil øst for Kong Karls land. Under hvaltellingene har det omtrent ikke vært observert grønlandssel siden 1980-tallet, skriver han.

Artikkeltags