Finnmarkssykehuset: Dette er den reelle responstiden for ambulanser

Finnmarkssykehuset som har presentert egne korrigerte tall for å rette det de mener er et feilaktig bilde av ambulansenes responstid i Finnmark.