Gå til sidens hovedinnhold

Tidligere hundekjører vil bli viserektor

Artikkelen er over 3 år gammel

Universitetet i Tromsø skal i 2018 opprette to regionale viserektorstillinger i Alta og Harstad.

Stillingene, som ble utlyst tidligere i år, skal inngå i universitetets toppledelse og ha et regionalt ansvar for det som i dag er Finnmark og Nord-Troms, samt Sør-Troms og Nordland.

Onsdag publiserte UiT søkerlistene, og for region Finnmark og Nord-Troms er dagens viserektor, Sveinung Eikeland, en av søkerne. Han blir utfordret av kollega Wenche M. Kjæmpenes, men også Vadsø-mannen Stein Tage Domaas ønsker seg også jobben som viserektor.

Her er søkerlisten:

Viserektor for Finnmark og Nord-Troms:

Wenche M. Kjæmpenes (55), dekan, Alta

Sveinung Eikeland (61), viserektor, Alta

Stein Tage Domaas (58), seksjonssjef, Landbruksdirektoratet, Porsanger

Jon Abraham Lie Leinæs (25), student/laboratorieleder, Trondheim

 

Viserektor for Sør-Troms og Nordland:

Silje Camilla Wangberg (38), professor/assisterende instituttleder, Narvik

Peter Wide (62), professor II, Kristinehamn

Rikke Gürgens Gjærum (44), professor, Harstad

Edel Palma Storelvmo (65), viserektor, Narvik

Ellen Riise (43), lærer, Evenes

Linn-Elise M. Pedersen (34), SAP konsulent-team lead

Søker er unntatt offentlighet, kvinne

Søker er unntatt offentlighet, kvinne

Søker er unntatt offentlighet, mann

 

2021

På universitetets nettside opplyses det at viserektorene skal bidra til å løfte fram UiTs satsinger innen forskning og utdanning. Stillingen som viserektor er en faglig lederfunksjon, og har på vegne av rektor ansvar for UiT sin virksomhet som regional utviklingsaktør og for å tydeliggjøre og forsterke UiTs samlede innsats på dette området.

– Viserektor har en faglig lederfunksjon med delegert beslutningsmyndighet fra rektor. Viserektor tilsettes på åremål, og følger rektors åremålsperiode fram til 31.7.2021, skriver uit.no.

Det er universitetsstyret som ansetter viserektorene og ansettelsene skal etter planen skje på styremøtet den 30. november.

Dette er punktene en viserektor har i sin stillingsinstruks:

1. Være et felles faglig kontaktpunkt for samhandlingen mellom UiT og regionen som i dag utgjør Sør-Troms og Nordland/ regionen som i dag utgjør Finnmark og Nord-Troms
2. Være en tydelig inngangsport til UiT for samfunnsaktører i regionen
Representere bredden i UiTs profil og kompetanse
3. Legge til rette for hensiktsmessige samarbeidsformer med statlige virksomheter, kommuner, fylkeskommuner, næringsaktører og andre relevante samarbeidspartnere i regionen
4. Ha god dialog og avklare arbeidsdeling med aktuelle enheter og fagmiljøer ved hele UiT
5. Ha en faglig koordinerende funksjon for UiTs campuser og studiesteder i Sør-Troms og Nordland
6. Ha en pådriverrolle for faglig utvikling av og samhandling mellom UiTs aktiviteter og fagmiljø i regionen
7. Stimulere til utvikling av campuser og studiesteder i nær dialog med dekaner og instituttledere
8. Lede campusråd og bidra til å utvikle og iverksette campusstrategier vedtatt av universitetsstyret
9. Bidra til ledelse og koordinering av UiT som helhet, med særskilt ansvar for å løfte fram region- og campusspesifikke muligheter og utfordringer for UiTs ledelse

(Kilde: Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet)

 

 

Kommentarer til denne saken