Gå til sidens hovedinnhold

Finnmark trenger mer enn Høyres fabler

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I ett innlegg i Finnmarken, Finnmark Dagblad og iFinnmark spør Høyres Vetle Langedahl Senterpartiet om hvor våre visjoner er, før han selv fabler om at Finnmark er som en sang, og lister opp noen saker han tror noe om og er usikker på. Det er ikke rart Langedahl fabler. Åtte år med høyrestyre har sendt oss i feil retning, og det er ingen endring i sikte.

Vår visjon for Finnmark er styrkede lokalsamfunn i øst og vest, i indre strøk og på kysten. Den visjonen skal vi få til gjennom tydelige tiltak. Her er fem områder med tiltak vi vil gjennomføre for å gjøre vår visjon til virkelighet:

1) Vi skal knytte fylket bedre sammen gjennom opprusting av fylkesveiene, flere flyavganger med billigere billetter og billigere ferjebilletter. Høyre-regjeringens flypassasjeravgift er et eksempel på hvordan regjeringen har gjort det dyrere å reise innad i Finnmark, og fra og til Finnmark fra andre deler av landet. Det er absurd at det skal være dyrere å fly fra Kirkenes til Tromsø, enn fra Oslo til New York.

2) Vi skal stoppe avgiftsgaloppen til Høyreregjeringen, og sette ned avgiftene for næringsliv og folk. Et eksempel er el-avgiften som har økt med 50 prosent siden Høyre-regjeringen tiltrådte i 2013. Vi vil få ned el-avgiften, til glede for husholdninger og kraftkrevende industri. Gjennom en aktiv politikk ovenfor EU og utmelding av ACER kan vi sørge for at det norske kraftoverskuddet gir oss et konkurransefortrinn.

3) Vi skal få mer lokal verdiskaping og helårsarbeidsplasser gjennom å sørge for at naturressursene våre blir videreforedlet her. Vi har, for eksempel, fremmet forslag på Stortinget om å straffe de som sender fisken vår ubearbeidet til utlandet for videreforedling med kvotetrekk og om å få trålerne til å levere fisken til fiskerisamfunnene til fastsatte minstepriser. Slik får vi mer lokal verdiskapingen av det gode Finnmarks-fisket.

4) Vi skal satse på nasjonalt eierskap. Norge, og særlig Finnmark, har enorme naturressurser. Disse må ikke havne i hendene på investorer utenifra som vil skumme fløten. De skal driftes og forvaltes her hjemme. Derfor har vi, blant annet, foreslått å sette i gang en kraftig industrisatsing gjennom et grønt fond med en startkapital på 100 milliarder. Det kan gi nye industrieventyr i Finnmark. Vi vil også legge en plan for å styrke reiselivsnæringen etter koronapandemien.

5) Vi skal gjenopprette Finnmark som eget fylke, og gi Finnmarkingene tjenester nært der de bor. Store system gjør mennesker små. Vi trenger at tjenestefolkene i politi, helsevesen og velferdstjenestene kjenner oss og områdene vi bor i. Fjerne statlige aktører som kommer en gang i skuddåret, gjerne først når noe alvorlig har skjedd, har ikke mulighet til å forebygge, bygge tillit og ta del i lokalsamfunnene våre. Den muligheten fortjener våre offentlige tjenestefolk.

I Senterpartiet fabler vi ikke. Vi utformer politikk, og hvis vi får folkets tillit ved høstens valg skal vi utføre den.

Kommentarer til denne saken