Stor kontroll i Finnmark: Avdekket svart arbeid og ulovlig drift, mistenker falsk identitet og pågrep flere for ulovlig arbeid

BLE KONTROLLERT: Dette er en av virksomhetene som ble besøkt under samarbeidskontrollen i Finnmark i forrige uke.

BLE KONTROLLERT: Dette er en av virksomhetene som ble besøkt under samarbeidskontrollen i Finnmark i forrige uke. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Svart arbeid, ulovlig verksteddrift, stans av farlig arbeid og mistanke om falsk identitet og flere pågripelser for ulovlig arbeid, er noen av funnene fra forrige ukes tverretatlige samarbeidskontroll i Finnmark.

DEL

Politiet, Skatteetaten, Skatteoppkrevere, NAV Kontroll, Fiskeridirektoratet, Tollregionen Nord-Norge, Statens vegvesen og Arbeidstilsynet gjennomførte en samarbeidskontroll i Finnmark i forrige uke. Politiet i Finnmark hadde bistand fra Politiets utlendingsenhet. Bakgrunnen var mistanker om svart arbeid, sosial dumping og ulovlig arbeidskraft, innenfor fiskeri-, byggebransjen-, bilpleie- og restaurantvirksomhet.

Det står det i en pressemelding fra Skatt nord.

En person er pågrepet for ulovlig opphold og arbeid, samt mistanke om falsk identitet. Politiet jobber nå videre med denne saken. Det er også pågrepet to personer for ulovlig arbeid, hvor det er opprettet utvisningssaker. Saken er til UDI for videre vurdering.

– Det har vært en vellykket kontroll og et godt tverretatlig samarbeid, sier politioverbetjent Wenche Henninen i Finnmark politidistrikt i en pressemeldingen.

Avdekket svart arbeid

Skatteetaten avdekket tre tilfeller av svart arbeid. Ved ett av tilfellene innrømmet innehaver på stedet at vedkommende drev svart.

– Vi ser alvorlig på at enkelte aktører velger å unndra skatter og avgifter. Dette bidrar til å undergrave velferdsmodellen, og fører også til at næringslivet ikke konkurrerer på like konkurransevilkår, sier Anne Berit Figenschau, avdelingsdirektør i Skatt nord i pressemeldingen.

«Sammen med lokale skatteoppkrevere krevde Skatteetaten inn 1,6 millioner kroner hos næringsdrivende som hadde forfalte skatte- og avgiftskrav. De gjennomførte også personallistekontroller, hvor de fant feil eller mangler i føringen hos 17 virksomheter. Det ble oppdaget 14 personer som ikke sto oppført i listene, men som likevel var i arbeid.», står det i meldingen.

Stanset farlig arbeid

Ved syv av kontrollene stanset Arbeidstilsynet arbeid som medførte overhengende fare for liv og helse.

«Herunder arbeid på stillaser uten rekkverk, bruk av bordsager uten påkrevd verneutstyr og løfteanordninger på bilverksteder som ikke har nødvendig godkjenning eller vedlikehold. De avdekket arbeidere uten påkrevd HMS-kort i 6 virksomheter, og fant blant annet arbeidere som over flere måneder har arbeidet uten HMS-kort.», står det i pressemeldingen.

På en byggeplass opplyste flere arbeidere at de mottar 1000 euro per måned. Dette utgjør om lag 9750 kroner og gir en timelønn på 58 kroner beregnet fra en åtte timers arbeidsdag.

– Vi konstaterer oftere brudd på krav på lønns- og arbeidsforhold i virksomheter som bryter andre etaters regelverk. Det er derfor viktig med tverretatlig samarbeid, sier tilsynsleder John Arve Skarstad i Arbeidstilsynet, i pressemeldingen.

Ingen brudd på fiskerilovgivningen

Fiskeridirektoratet deltok på en av de kontrollerte bedriftene i Finnmark.

– Vi er godt fornøyd med at det ikke ble avdekket noen brudd på fiskerilovgivningen. Kontrollen bekreftet vårt inntrykk av at de fleste aktørene følger reglene, og holder seg oppdatert på nye regler og krav fra vår side, sier Hilde Jenssen, seksjonsleder ressurskontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet region Nord, i pressemeldingen.

Vil anmelde

Statens vegvesen deltok på fem kontroller og vil gå til anmeldelse av et verksted for ulovlig verksteddrift. Vegvesenet er fornøyd med resultatet og vil følge opp flere av de kontrollerte virksomhetene i ettertid.

– Samarbeid er verdifullt og bidrar til at vi i fellesskap kan avdekke kriminalitet, sier Ingunn Foslund, seksjonsleder for Tilsynet i Statens vegvesen, i pressemeldingen.

Artikkeltags