Fylkeskommunen tapte i retten – kan få sjokkregning på 100 millioner

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkeskommunen gikk på et knusende tap i lagmannsretten. – Kostnadene er vanskelig å beregne. Boreal har antydet et beløp på over 100 millioner, mens Finnmark fylkeskommune har beregnet beløpet til 35 millioner, sier fylkesadvokat Ada Molne Kjøllesdal.

DEL

Finnmark fylkeskommune er i Hålogaland lagmannsrett dømt til å betale Boreal Sjø AS sine påløpte pensjonskostnader knyttet til pensjonsrettigheter i perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2015, opparbeidet under effektiviseringsavtale vedrørende kjøp av rutetjenester. Beløpet gjelder ifølge dommen kostnader som har påløpt etter 31. desember med tillegg av arbeidsgiveravgift og renter.

Fylkeskommunen er videre dømt til å betale Boreals fremtidige pensjonskostnader knyttet til samme avtale.

De er også dømt til å betale Boreals påløpte pensjonskostnader opparbeidet under Midt-Finnmark-kontrakten fra 9. juli 2009 med tilleggskontrakt 6. juli 2010. Ifølge dommen gjelder beløpet kostnader som har påløpt etter 31. desember 2015 med tillegg av arbeidsgiveravgift og renter. De er i tillegg dømt til å betale Boreal Sjø AS sine fremtidige pensjonskostnader knyttet til samme kontrakt.

Vanskelig å beregne

Fylkesadvokat Ada Molne Kjøllesdal sier til iFinnmark at kostnadene er vanskelig å beregne.

– Boreal har antydet et beløp på over 100 millioner, mens fylkeskommunen har beregnet til 35 millioner kroner, sier Kjøllesdal.

Hovedspørsmålet i saken var om fylkeskommunen etter de driftsavtaler som er inngått med selskapet er forpliktet til å dekke pensjonskostnadene som har påløpt og fortsetter å påløpe etter at driftsavtalene opphørte 31. desember 2015.

Les også mer:

3,4 millioner i sakskostnader

I sakskostnader er Finnmark fylkeskommune dømt til å betale Boreal 1.746.314 kroner for lagmannsretten og 1.691.995 kroner for tingretten, dersom dommen blir rettskraftig.

I Øst-Finnmark tingrett ble Finnmark fylkeskommune frifunnet for krav om betaling av pensjonskostnader knyttet til effektiviseringsavtalen i perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2015, men dømt til å betale pensjonskostnadene knyttet til rettigheter opparbeidet av Midt-Finnmark-kontrakten og tilleggskontrakten av 6. juli 2010.

Tingretten idømte heller ikke sakskostnader.

– Jeg har ikke lest dommen grundig ennå. Men det er et overraskende resultat i lagmannsretten. Nå skal vi gå grundig igjennom dommen og se hva som er grunnen til dette, og se om det er grunnlag for å innstille på anke til fylkesutvalget, sier fylkesadvokat Ada Molne Kjøllesdal.

Artikkeltags