Har prøvd å få innsyn i Bruer-anken siden mars: – En skandale og til å le av

Øystein Ruud, Trond Magne Henriksen, Ada Molne Kjøllestad.

Øystein Ruud, Trond Magne Henriksen, Ada Molne Kjøllestad.

Artikkelen er over 3 år gammel

For tre måneder siden ba iFinnmark om innsyn i anken Finnmark fylkeskommune sendte retten i arbeidsrettssaken mot Bjørnar Bruer. Da skjedde dette.

DEL

– Nærmest til å le av, sier Nils Øy, mangeårig generalsekretær i Norsk Redaktørforening og blant annet forfatter av flere bøker bøker om offentlighet, ytringsfrihet og journalistfaglige spørsmål.

Per dags dato er innsynsbegjæringen ennå ikke ferdigbehandlet. Til tross for utallige henvendelser fra iFinnmarks journalist.

– Når en fylkeskommune, som er vårt nest øverste forvaltningsnivå, med en fylkesrådmann og en advokat i spissen som ikke overhodet kjenner prosedyrer for klager – er dette en skandale. At dette pågår så lenge, til tross for at dere prøver, og at de ikke innser at de har gjort en fatal feil – så kaller jeg det en skandale, sier Øy.

Også ansvarlig redaktør for iFinnmark, Arne Reginiussen, reagerer kraftig.

– Fylkesrådmannen er selv jurist, men virker å ha meget avslappet forhold til regelverket i offentlighetsloven og medienes krav på innsyn i saker som angår Finnmark fylkeskommune.

LES OGSÅ: - Fikk en følelse av maktmisbruk da Bruer-saken ble behandlet

LES OGSÅ: Sivilombudsmannen krever svar fra fylkeskommunen etter personangrep på journalist

– Ikke av hensyn til Bruer

3. februar i år gikk Finnmark fylkeskommune på et knusende tap i Alta tingrett, i arbeidsrettssak mot Bjørnar Bruer. Han fikk en nærmest historisk stor oppreisningserstatning for måten han hadde blitt behandlet og sparket på.

14. og 15. mars ba iFinnmark Finnmark fylkeskommune (FFK) om innsyn i anken de sendte retten i anledning arbeidsrettssaken mot Bjørnar Bruer, i tillegg til alle prosesskrivene.

Bjørnar Bruer og hans advokat, Eirin Halvorsen Lillehof, har ingenting imot at iFinnmark får innsyn i anken.

– Vi har sagt før at vi ikke motsetter oss dette. Så slik sett er det ikke av hensyn til Bruer at anken unntas offentlighet, sier advokat Eirin Halvorsen Lillehof til iFinnmark.

Likevel gir FFK avslag med følgende begrunnelse:

«Rettsaksdokumenter vedrørende personalsaker er underlagt taushetsplikt da det vedrører noens pesonlige forhold jf. Forvaltningsloven § 13 første ledd 1." ... "Da forvaltningen har en plikt til å bevare taushet om noens personlige forhold veier dette tyngre enn hensynet til offentlig innsyn.»

Det er fylkesadvokat Ada Molne Kjøllesdal som gir avslag. Hun var prosessadvokat mot Bruer i tingretten. Kjøllesdal opplyser om at det er fylkesrådmannen som er klageinstans.

LES OGSÅ: Datoen for når Bjørnar Bruer igjen må møte i retten er klar

LES OGSÅ: Ber om at Bruer-saken trekkes

Flere hatter

Men fylkesrådmannen er for det første ikke riktig klageinstans. For det andre er fylkesrådmann Ruud involvert i saken på flere måter. Det var Ruud og Kjøllesdal som sammen førte saken mot Bruer i rettsapparatet. Ruud skrev fem grunnløse anmeldelser mot Bruer, ifølge Alta tingrett. Alle ble henlagt.

LES OGSÅ: Dette skrev fylkesrådmannen i anmeldelsene mot Bruer

Få dager etter den knusende dommen, anbefalte Ruud fylkesutvalget å anke saken til lagmannsretten. Noe som ble vedtatt.

iFinnmark påklagde avslaget 23. mars, og ba derfor om settefylkesrådmann. Avisa påpekte også Kjøllesdals rolle.

iFinnmark minnet igjen om formålet med offentlighetsloven § 1:

«Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal og leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.»

iFinnmark ber også om at klagen må oversendes klageinstans, som er Fylkesmannen, dersom avslaget opprettholdes. Ferieavvikling eller sykdom er ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet.

LES OGSÅ: Sjåstad sier nei til ny behandling av Bruer-saken

LES OGSÅ: Nå innrømmer Sjåstad at han kjente til Bruer-saken

LES OGSÅ: Fortvilet Bruer ba Sjåstad om hjelp - fikk aldri svar

Kommunikasjonssjef ble til fylkesrådmann

4. april får iFinnmark en e-post fra Trond Magne Henriksen, som er kommunikasjonssjef i Finnmark fylkeskommune. Han hadde da tatt på seg hatten til fylkesrådmannen. Som en settefylkesrådmann.

– Dette er nærmest til å le av. Det er fullt mulig å gjøre det. Men at de heller ikke da skjønte at dette ikke hadde noe med verken fylkesrådmannen eller en settefylkesrådmann å gjøre – men at det skulle til Fylkesmannen. Det er så borti natta, sier Nils Øy.

Avslaget opprettholdes. «Det er kommunikasjonssjefens vurdering at rettsaksdokumentene det begjæres innsyn i, kan unntas offentlighet(...)».

Henriksen unnlater å sende iFinnmarks klage videre til riktig organ – nemlig Fylkesmannen i Finnmark.

LES OGSÅ: Ledelsen avtalte å få Bruer tilbake på jobb - sparket ham i stedet

Avisa henvender seg da til Sivilombudsmannen 25. april, for å klage på fylkeskommunen. Sivilombudsmannen svarer at de ikke kan behandle saken, da saken ikke er ferdigbehandlet hos fylkeskommunen – siden de ikke har oversendt saken til Fylkesmannen.

Deretter henvender iFinnmarks journalist seg til Trond Magne Henriksen en rekke ganger for å få ham til å oversende klagen til riktig instans:

  • 2. mai
  • 6. mai
  • 10. mai

Ingen respons.

11. mai får vi endelig en e-post fra Henriksen:

«God morgen i vest. Jeg må bare beklage at dere ikke har fått respons fra meg. Det har vært helligdag, jeg har hatt feriedag og så blei jeg syk. Dere hører fra meg i dag!»

Henriksen oversendte da iFinnmarks klage til Fylkesmannen. Omtrent to måneder etter at avisa ba om det.

30. mai oppdager Fylkesmannen at saken ikke er tilstrekkelig opplyst fra fylkeskommunens side. Saksbehandleren ber dem derfor sende over alle opplysninger. De får frist til 3. juni.

8. juni mottar Fylkesmannen dokumentene per e-post.

LES OGSÅ: Assisterende fylkesrådmann nekter å svare på økonomiske spørsmål rundt ankesak mot Bjørnar Bruer

LES OGSÅ: Politikere vil uansett løfte Bruer-saken inn i fylkestinget etter Sjåstad-nei

– Tydelig trenering

– Dette er en innsynssak som kanskje savner sidestykke, i alle fall i norsk offentlighetshistorie. Vi har tross alt hatt offentlighet i forvaltningen i snart 50 år, sier Nils Øy.

Videre mener han at Fylkesmannen nå bør prioritere saken.

– Med den lange historien denne saken har hatt, synes jeg Fylkesmannen som nå har fått saken, burde prioritere denne selv om de også skal avvikle ferie. For det er ingen unnskyldning for å ytterligere forsinke en slik behandling, sier Øy.

LES OGSÅ: Å lage en skurk

Ansvarlig redaktør, Arne Reginiussen, peker på at hele behandlingen av innsynsbegjæringen bærer preg av en tydelig trenering over flere måneder.

– Det er sånn at vi har begynt å lure på hvorfor det er så viktig for fylkeskommunen at det ikke skal bli offentlighet rundt denne anken. Vi satt med et særlig tydelig inntrykk av at man under alle omstendigheter ikke ønsket at innholdet i anken skulle komme ut før behandlingen i fylkestinget av interpellasjonen i Bruer-saken.

Videre sier Reginiussen at iFinnmark mener at måten saken er håndtert på er svært beklagelig.

– Og en tydelig obstruksjon av medienes og samfunnets rett til innsyn i en sak som har svært stor offentlig interesse.

Reginiussen reagerer kraftig på at Henriksen ble settefylkesrådmann.

– Vi registrerer også at da vi ba om at det ble oppnevnt settefylkerådmann, så delegerte man oppgaven til Finnmark fylkeskommunes kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen. Vi kan ikke under noen omstendigheter forstå at dette er korrekt saksbehandling. Fylkesrådmannen er selv jurist, men virker å ha meget avslappet forhold til regelverket i offentlighetsloven og medienes krav på innsyn i saker som angår Finnmark fylkeskommune.

LES OGSÅ: Her mener kontrollutvalgslederen at Sjåstad har informert fylkestinget

LES OGSÅ: Slik suspenderte, anmeldte og sparket fylkeskommunen Per Olav etter 18 års tjeneste

23. juni: Fylkesmannen i Finnmark oppgir at de på grunn av ferieavvikling ikke tør å anslå når saken blir ferdigbehandlet. Når iFinnmark påpeker at ferieavvikling ikke er gyldig grunn til å utsette saksbehandling sier forvaltningsorganet og «beklager».

iFinnmark har gjort flere forsøk på å komme i kontakt med fylkesrådmann Øystein Ruud og fylkesadvokat Ada Molne Kjøllesdal uten å lykkes. Blant annet har de fått tilsendt en e-post med spørsmål, noe også kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen i FFK har fått. Over telefonen opplyser han at han er på ferie og vil se på saken på mandag.

Artikkeltags