- Linja betyr i korte trekk være eller ikke være for oss.

- Ja, den er avgjørende for å utdanne norske sjåfører til buss og langtransport.

Det sier Øystein Flage og Yngve Harila, som driver hvert sitt transportfirma, henholdsvis Flage transport i Alta og Yngve B. Harila transport og kranservice i Vadsø.

Onsdag morgen var de på plass utenfor fylkestinget i Vadsø for å protestere mot fylkesrådmannens forslag om å legge ned landslinjen for yrkessjåfører i Alta. På det viset kan fylkeskommunen spare 500.000 kroner årlig.

Trenger folk

Det vil i så fall bety trøbbel for transportnæringen i Finnmark, mener Flage og Harila, som også får støtte av Odd Hugo Pedersen i Norsk Lastebilforbund.

- Bransjen trenger sjåfører. Vi vet at transportkapasiteten på veiene øker, og det er økende forespørsel for rulling på hjul. Godstransport på vei øker, og det er fordi du og jeg ønsker ferske varer, sier Harila.

- Også er det stor vekst i oppvekstnæringa, som trenger oss. Og fiskerinæringa. Transportnæringa er et natv i samfunnsmaskineriet. Det øvrige næringslivet har behov for oss, sier Odd Hugo Pedersen.

Samtidig ser bedriftseiere som Yngve Harila at flere sjåfører nærmer seg pensjonsalder.

- Da har vi behov for nye, dyktige folk, sier han.

I dag finnes det til sammen 11 yrkessjåførlinjer landet over. Dersom linja i Alta legges ned, er det altså ti igjen, men det vil ikke være godt nok, mener sjåførene.

Øystein Flage gikk selv på linja i Alta, og tror han hadde valgt et annet yrke dersom han ikke hadde hatt den muligheten.

- Vi må huske på at det er ungdom på 16-17 år som begynner i utdanningen. Da er det langt å flytte til andre deler av landet, sier Flage.

Får støtte

Onsdag morgen fikk de tre støtte fra politikere fra blant annet Høyre, Venstre og SV.

- Dette er et tøvete forslag. Vi kan ikke legge ned en suksesslinje. Dessuten er det mangel på sjåfører, bransjen trenger dem. Da må vi kunne utdanne dem, sier Trine Noodt (V) fra Alta.

Hun får støtte av Høyres Kristen Albert Ellingsen, også fra Alta.

- Dette er en linje som leverer til næringsliveet i et stort transportfylke. Å legge ned denne vil være falitt. Jeg tror alle ser at det er galematias, sier han.

Også SVs Silja Støyva Arvola fra Sør-Varanger støtter sjåførene.

- Det er meningsløst å legge ned den typen utdanning, mener hun.