Årets tildeling er ifølge en pressemelding rekordstor og overgår fjorårets tildeling.

– Midlene bidrar til aktivitet og god samfunnsbygging, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

Fylkesrådslederen sier at selv om året tildeling er rekordstor, så viser tallene at det er et stort behov for spillemidler til nye anlegg.

– Anleggene som bygges og rehabiliteres nå kommer til å være svært viktige for nærmiljøene i vårt vidstrakte fylke, sier Torbergsen.

Totalt kom det inn 239 søknader hvorav 211 ble godkjent i henhold til regelverket. Etter tildelinga, som blant annet følger kommunale prioriteringer, fikk 103 søknader innvilget hele eller deler av søknadsbeløpet. Det betyr at spillemidlene dekker 36,3 prosent av det totale, godkjente søknadsbeløpet.

– Idrettslivet bæres stort sett av frivillighet. Vi må sørge for at våre barn og unge får gode muligheter til å drive med idrett og friluftsliv. Da må vi løfte idretten, styrke det profesjonelle, bygge opp om frivilligheten, styrke rekrutteringen og gjøre idrett og kultur tilgjengelig for alle. Det å bygge idrettsanlegg er en viktig del av det, sier Torbergsen.

Viktig friluftsliv

I årets tildelingsrunde går hele 11,5 % av totalsummen på 106.407.000 kroner til friluftslivsanlegg i fylket.

Det er veldig gledelig å se at det satses på friluftslivet i fylket og spillemidlene er et viktig bidrag i arbeidet for at flere kan være i fysisk aktivitet som er tilrettelagt, sier Kristina Torbergsen.

Fylkesrådslederen vil på det sterkeste oppfordre de lag og foreninger som ikke fikk innvilget sin søknad i år, til å søke igjen neste år.

Tildelinger i Finnmark

VEST-FINNMARK REGIONEN (Alta, Hasvik, Kautokeino og Loppa)

Ant søknader: 40

Total søknadssum: kr 39 679 000

Ant søknader tildelt: 21

Sum tildelt: kr 14 406 000

Ordinære anlegg

Alta kommune, Nerskogen idrettspark kunstgressbane-kr 1 687 000

Alta kommune, Alta idrettspark kunstgressbane i Skogen- kr 1 621 000

Alta kommune, Rafsbotn stadion klubbhus-kr 937 000

Alta kommune, Kvenvik skytebane 200 meter- kr 713 000

Alta kommune, Rafsbotn stadion klubbhus-kr 1 000 000

Alta kommune, Storvannet friluftsområde Kvenvik turpadling- kr 74 000

Alta kommune, Storvannet friluftsområde Kvenvik sanitæranlegg- kr 68 000

Alta kommune, Skogvannet turpadlebrygge-kr 86 000

Alta kommune, Kvenvikmoen Motorpark motorcrossbane- kr 185 000

Alta kommune, Huset skatepark skateboardbane- kr 1 125 000

Kautokeino kommune, Kautokeino volleyballhall-kr 1 375 000

Kautokeino kommune, Kautokeino svømmehall-kr 3 850 000

Nærmiljøanlegg

Alta kommune, Knudsendalen gapahuk- kr 153 000

Alta kommune, Saga skiløype Olavbakken-kr 280 000

Alta kommune, Skogvannet tursti- kr 65 000

Alta kommune, Alta ungdomsskole Basen uteområde-kr 207 000

Alta kommune, Komsa skole kunstgressflate- kr 205 000

Alta kommune, Komsa skole sykkelpark- kr 260 000

Kautokeino kommune, Kautokeino skole lassokastebane- kr 134 000

Kautokeino kommune, Kautokeino skole sandvolleyballbane-kr 81 000

Kautokeino kommune, Kautokeino skole gapahuk- kr 300 000

MIDT-FINNMARK REGIONEN (Gamvik, Hammerfest, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger)

Ant søknader: 21

Total søknadssum: kr 33 372 000

Ant søknader tildelt: 12

Sum tildelt: kr 12 115 000

Ordinære anlegg

Gamvik kommune, Ytre Staurvika dagsturhytte- kr 329 000

Hammerfest kommune, Hammerfest Arena Fotballhall- kr 4 900 000

Hammerfest kommune, Hammerfest Arena klatrehall- kr 3 125 000

Karasjok kommune, Niitohárji skyteanlegg- kr 208 000

Lebesby kommune, Turkart Nordkinnhalvøya-kr 95 000

Måsøy kommune, Turkart Måsøy-kr 80 000

Nordkapp kommune, Nordkapptrappa turvei- kr 1 075 000

Nordkapp kommune, Falkebergsbukta dagsturhytte-kr 279 000

Porsanger kommune, Garderobebygg - PIL - Lakselv stadion -kr 1 075 000

Nærmiljøanlegg

Hammerfest kommune, Nye Kvalsund skole fotballbane-kr 600 000

Hammerfest kommune, Nye Kvalsund skole kanonballbane- kr 99 000

Lebesby kommune, Helårs turløype Finnsåta til Kordelvannet- kr 250 000

ØST-FINNMARK REGIONEN (Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø

Ant søknader: 31

Total søknadssum: kr 50 817 000

Ant søknader tildelt: 23

Sum tildelt: kr 18 448 000

Ordinære anlegg

Berlevåg kommune, Berlevåg kunstgressbane- kr 938 000

Berlevåg kommune, Kobbkrokvannet dagsturhytte -kr 309 000

Båtsfjord kommune, Båtsfjord nye skole volleyballanlegg-kr 2 180 000

Båtsfjord kommune, Båtsfjord nye skole, Basseng med garderober-kr 4 435 000

Båtsfjord kommune, Dagsturhytte Nordskogfjæra-kr 95 000

Sør- Varanger kommune, Bjørnevatn-Sandnes flerbrukshall- kr 3 300 000

Sør- Varanger kommune, Hesseng kunstgressbane-kr 1 550 000

Tana kommune, Tana kunstgressbane klubbhus- kr 533 000

Tana kommune, Tana skistadion- lysløype- kr 415 000

Vadsø kommune, Vadsøhallen- kr 625 000

Vadsø kommune, Vadsø idrettspark kunstgressbane-kr 1 000 000

Vadsø kommune, Polarsletta stadion – Idrettshus- kr 1 100 000

Nærmiljøanlegg

Berlevåg kommune, Berlevåg skole aktivitetsplass, trinn 2- kr 300 000

Båtsfjord kommune, Båtsfjord skole akebakke-kr 106 000

Båtsfjord kommune, Båtsfjord skole labyrint- kr 80 000

Båtsfjord kommune, Båtsfjord skole sykkelsti- kr 80 000

Båtsfjord kommune, Båtsfjord skole skøytebane/ballbane-kr 228 000

Båtsfjord kommune, Båtsfjord skole gapahuk 2- kr 159 000

Båtsfjord kommune, Båtsfjord skole gapahuk 1- kr 159 000

Sør- Varanger kommune, Bugøynes ballbinge-kr 116 000

Sør- Varanger kommune, Andedammen pumptrack beginner- kr 300 000

Sør- Varanger kommune, Andedammen pumptrack Advanced- kr 300 000

Sør- Varanger kommune, Andedammen trampoline-kr 140 000