Etter at Finnmark og Troms Arbeiderparti hadde avviklet sitt program- og nominasjonsmøte ringte NRK Finnmark opp Cecilie Myrseth fra Troms AP. NRK ville vite hvordan det vil gå med Vadsø og Øst-Finnmark nå, som Øst-Finnmark nesten ikke er representert på AP-listen til det det nye storfylket.

Tydeligere går det ikke an å få demonstrert hvordan skjebnen til Finnmark i løpet av en helg er blitt overtatt av politikerne i Troms.

Myrseth lovte med vanlige politiske fraser at hun nok skulle sikre arbeidsplassene i fylkesadministrasjonen i Vadsø, så vi finnmarkinger skal nok bli tatt vare på dersom Arbeiderpartiet vinner valget. 

Finnmark er allerede, før nyfylket er etablert, strippet for den politiske makten vi må ha for å ta vare på oss selv. 

Den demokratiske konstruksjonen vi nå har fått flytter nemlig samfunnsmakt ut av Finnmark og til Troms. Finnmark med sitt lave folketall kan ikke oppnå stor nok representasjon til at det gir avgjørende innflytelse i eget fylke.

Dette har slått ut til fulle i partiene allerede ved nominasjonen til storfylket. Bare SV har ført opp en finnmarking på 1. plass. Alle de andre partiene har en tromsværing på topp. Dette er resultatet fordi vi fra Finnmark i hele dette nye folkevalgte systemet vil være permanent i mindretall og selvfølgelig også i det nye fylkestinget. Det vil være interessene til Troms, som vil bli å dominere beslutningene i storfylket på samme mæte som i nominasjonsprosessen. 

NRK ville altså ha en ansvarlig å spørre om hva nå med Vadsø og Øst-Finnmark og kom raskt til at det måtte være fylkespartilederen i Troms Cecilie Myrseth. Det blir mer provoserende enn trøstende når Myrseth med moderlig opptreden sier at hun nok skal passe på Finnmarkingenes arbeidsplasser. Det skal vi bare stole på. 

Det som bekymrer aller mest er at journalistene ennå ikke synes å forstå at det er selve det demokratiske systemet, som setter Finnmark utenfor og ikke Remi Strand med sine meninger om regionreformen, slik redaktør Reginiussen IFinnmark mener. Fylkestingsrepresentant Remi Strand er dessuten helt på linje med vel 30 000 andre finnmarkinger, og som den samme Reginiussen har gjort alt han kan for å tie i hjel.

LES OGSÅ: Remi Strand har seg selv å takke

Våre fylkespolitikere fra H. FrP, V og KrF har abdisert for lenge siden. Vi hører absolutt ingen ting fra dem. De har ikke mening om noe som helst fortiden. 

Nå sist helg abdiserte også Finnmark Arbeiderparti. Den nye dronningen er ikke vår egen Ragnhild Vassvik, det er det Cecilie Myrserth som er. Spørsmålene om politikk i Finnmark går som før til listetoppene, men nå med den forskjell at vi har ingen listetopper å spørre. De er alle fra Troms, med unntak av listetoppen til SV.

Nominasjonen i AP løftet altapolitiker Geir Ove Bakken fra en beskjeden plass på listen og inn på såkalt sikker plass og i posisjon til å bli medlem av selve fylkesregjeringen. Dette støttet også delegasjonen fra Hammerfest, og selvsagt også redaktør Reginiussen. Uvisst av hvilken grunn har redaktøren funnet det opportunt å drive valgkampanje særskilt for Bakken. 

Spørsmålet om fødetilbud i Alta skal ikke avgjøres i det nye fylkestinget. Imidlertid, i regjeringsplattformen til Erna Solberg heter det at «Gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der. I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.»

Det må vel i klartekst bety at også fødetilbudet i regionen skal vurderes samlet. Troms og Finnmark AP sin vurdering av dette er at dagens kapasitet er tilstrekkelig og at det ikke er behov for et fødetilbud i Alta. Fylkestingsrepresentant Bakken fra Alta må nå argumentere for dette standpunktet og kan ikke gå inn for et fødetilbud i Alta. Alt har en pris.