Finnmark AP støtter ikke frislipp på taxi-løyver

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Taxiløyver i Finnmark har gått gradvis nedover. I 2017 var 91 ordinære taxiløyver i Finnmark, i dag er tallet 82 løyver. I Troms er det samme tendensen i distriktene, at løyveantallet går ned. Arbeidsforholdene for de som driver med taxiløyve har blitt mye mer utfordrende enn de var tidligere. Det er vanskeligere å drive og leve av yrket. Noen av grunnene til dette er økning i momsen og fjerning av refusjon ved kjøp av taxi.

Regjeringen har vedtatt en ny lov for drosjenæringen, loven har skapt et stort engasjement i hele Norge. I nov 2020 vil taximarkedet bli deregulert i Norge. Det vil si at det blir frislipp av taxi.

Intensjonen bak den nye loven er at det skal bli lettere å få løyve, billigere å ta taxi og det skal bli lettere å få tak i taxi når man trenger det. Så sier regjeringa at fylkeskommunene kan tildele enerett til de kommunene som kommer under terskelverdiene for å bevare drosjene i distriktene.Disse forskriftene ble lagt frem 12. Desember 2019. Fylkeskommunene har nå frist til 1 nov for å innrette seg etter ny lov.

Den nye lovgivningen vil kunne få store konsekvenser for drosjenæringen i storfylket Troms og Finnmark. Antall løyver kan bli nærmere fordoblet til 2021 etter frislippet. Det er derfor med god grunn en kan stillespørsmålet om hvordan det skal kunne bli lønnsomt å drive i drosjenæringen med dette frislippet?

I Nord-Sverige ser vi hvilken negativ konsekvens en slik tilsvarende lov har gitt. Der kjører taxiene på kontrakts-kjøring på dagtid, og har stengt fra 16:00-06:00. Taperne er de som har dårlig helse, eldre og den vanlig mann i gata. Med en slik ordning vil taxiene forsvinne fra distriktene,med betydelig negative konsekvenser for distriktene.

I dag er det kjøreplikt for taxi-næringen, og dette kravet forsvinner 1 nov. Det er da ingen krav om at det skal være drosjer tilgjengelig 24/7. Dette vil komme til å gi store utfordringer i flere kommuner.

De som har løyve i dag må mest sannsynlig redusere lønnen eller øke prisen, men sannsynlighet for at det blir begge deler er svært stor.Konkurranse er bra, men det som er viktigere er beredskap og lønns og arbeidsvilkår. Om presset på lønn blir større og kundemassen blir færre, er det god grunn til å stille spørsmålet om hvordan drosjenæringen skal kunne overleve. Finnmark AP mener at den nye lovendringen truer hele næringen.

Finnmark AP forventer at det ikke blir frislepp på taxi-løyver i vårt distrikt.

Tildeling av enerett vil være i tråd med Troms Finnmarksfylkestings uttalelse i mars 2020, og støttes av Finnmark AP.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags