Siste tida har flere sentrale AP-politikere i Finnmark vært ute i media og ropt høyt om hvor nødvendig det er å få 420 kV linje fra Skaidi og helt til Varangerbotn. Leder av Øst-Finnmarkrådet Wenche Pedersen vil ha fortgang i linjebygginga og rådet har henvendt seg til Olje- og energiministeren og bedt om møte for å få det til. «Vi skal ha linja, ingen diskusjon» er ett av sitatene til Wenche Pedersen som vi kan lese i en avisreportasje nylig.

Det burde være unødvendig å minne Wenche Pedersen på hvorfor kraftlinjebygging tar tid. Konsesjonsbehandlingen skal sikre at alle som blir berørt skal få tilstrekkelig mulighet til å bli involvert og hørt. Mener Wenche Pedersen at vi skal hoppe over demokratiske prosesser, lovverk, folkerett og konsekvensanalyser for natur, reindrift og berørte parter? Er det samme Wenche Pedersen som ropte om at fylkessammenslåinga gikk for fort og var udemokratisk?

En region med bare 25.000 innbyggere trenger ikke egen 420 kV linje for forsyningssikkerhet. I så fall skulle Norge vært full av 420 kV linjer på kryss og tvers overalt. Det er selvsagt ikke tilfelle og 420 kV linja til Øst-Finnmark trengs kun for nye vindkraftprosjekter. I tillegg er det et svært kostbart prosjekt som tar mange år å gjennomføre.

Hvis det virkelig haster å sikre strømforsyninga til Øst-Finnmark, bør AP-folka heller jobbe for den mye enklere løsninga ny 132 kV linje Lakselv – Adamselv. For ikke å snakke om å oppgradere alle dårlige linjer utenom hovednettet. For eksempel til Nordkyn. Det hjelper lite å gjøre E6 om til 4 felts motorvei så lenge fylkesveiene er like elendige.

Konsesjonssøknaden er inne til behandling hos NVE. Får håpe de ikke lar seg påvirke av villfarne politikere og sier nei til 420 kV linja.

Har Wenche Pedersen Øst-Finnmarkrådet bak seg?

Brevet til olje- og energiministeren representerer et ensidig syn og avslører manglende kunnskap om kraftnettet i Øst-Finnmark. Da må jeg spørre om resten av Øst-Finnmarkrådet er like feilinformert eller om Wenche Pedersen og styret har handlet på egen hånd. Er kommunene i Øst-Finnmark blitt spurt hva de mener om 420 kV linja? Ifølge møtereferatet har ikke 420 kV linja vært oppe til behandling og rådet har kun fått ensidig informasjon fra Bente Rudberg i Statnett. Bruker Wenche Pedersen Øst-Finnmarkrådet som sitt eget redskap uten å ha vedtak bak seg?

Jeg vil utfordre hele Øst-Finnmarkrådet til å innhente andre synspunkter på denne særdeles viktige saken, ikke bare ensidig informasjon fra kraftbransjen. Det vil jo utvilsomt være riktig å innhente mest mulig kunnskap i en sak som har vakt så stor motstand og engasjement hos folket. Dere er valgt inn av folket. Beslutning om utbygging er jo kontroversielt.

Til slutt kan jeg nevne at Høyesterett i storkammer har avsagt en tung enstemmig dom i en lignende sak.