Finland og Finnmark går sammen inn i et millionprosjekt: – Tjenesten skal bli effektiv og billigere for befolkningen

Prosjektet er et samarbeid mellom Karasjok, Tana og Utsjoki kommune, samt Inarin Lapin Vesi Oy.