Gå til sidens hovedinnhold

FIMIL – Fra dyrt til verre?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da Lebesby kommune var med til å etablere FIMIL i 1996, var planen neppe at vi skulle ende opp med Norges dyreste renovasjonsavgift. Da jeg i 2018 sjekket de kommunale renovasjonsavgiftene, oppdaget jeg til min forferdelse at vår kommune var #1 i landet. Tett fulgt av de andre kommunene i samarbeidet; Gamvik, Porsanger, Nordkapp, Måsøy og Karasjok.

Over det ganske land snakkes det positivt om store enheter, som kan samle kompetanse, og bringe ned kostnadene. Jeg har selv ingen kompetanse på avfallshåndtering, og antar derfor at den er god. Kostnadene derimot. Renovasjonen foregår mot selvkost, slik at det gebyret som vi betaler, direkte avspeiler kostnadene, og de må være store. 24 mai ble nyheten sluppet om at renovasjonsgebyret skal ytterligere opp, nå i form av et eget gebyr for å levere byggeavfall. Kanskje er det en god idé, men når den ikke ble lansert samtidig med en nyhet om at det generelle renovasjonsgebyret skal ned, tillot jeg meg å være litt skeptisk. Og min skepsis var berettiget, for nå luftes tanken om at også det generelle gebyret skal opp.

Jeg skulle ønske at fokus heller lå på å få ned kostnadene, fordi høyere utgifter skaper ikke bolyst, og gjør at vi i siste ende blir færre til å spleise på regningen.

Mange av de mindre stedene, som for eksempel mitt Lebesby, selveste tettstedet, har containere til el- og grovavfall, samt andre containere til papp, glass og metall. Noe som i utgangspunktet gjør det enkelt å komme seg av med slikt avfall. Containerne er ikke inngjerdet, og innbyggerne kan selv bestemme når de skal av med sitt søppel. I utgangspunktet en god løsning for både innbyggere og kommune. Dog er den også en god mulighet for dem som ikke er innbyggere i kommunen, og følgelig heller ikke betaler renovasjonsgebyr, til å kaste sitt søppel der.

Vi opplever at containerne stables fulle av alt fra alt løsøre fra det gamle huset som nå har blitt hytte, avfall som er trukket med hele veien fra ens bostedsadresse et annet sted i fylket, og illeluktende husholdningsavfall. Fra Kunes får jeg rapporter om samme problem. Vi opplever også at elcontaineren ofte er fylt opp med ting som ikke hører hjemme der, eller at søppel er stablet omkring containerne. Ofte er dette da tunge gjenstander som folk ikke klarer å få inn sidelukene i containeren. Bakluken på grovavfallscontaineren, den er utilgjengelig fordi den er satt ned feil vei med tanke på å kaste søppel i den. For det tredje, så står containerne for papp, metall og glass, 500 meter fra de andre, noe som igjen fører til at andelen av sortering går ned, og grovavfallscontaineren har ofte et stort islett av pappesker og glass. Farlig avfall kan vi kun komme av med en gang, en time om året når miljøbilen kommer forbi, på dagtid. Det sier seg selv at de færreste har anledning til å benytte seg av dette tilbudet. Det farlige avfallet blir derfor heller stablet opp mot veggen av vannverket. For å gjøre vondt verre, ved containerne finnes det ingen instruksjoner for hvordan disse skal brukes. Dermed blir det opp til enhver, og resultatet blir som beskrevet ovenfor.

Heldigvis finnes det løsninger for disse utfordringene.

1. Renovasjonsgebyr for fritidseiendommer

2. Samle alle containerne på et sted, hvor de kan plasseres hensiktsmessig.

3. Gjerd inn dette området, og gi tilgang hit kun til de som betaler renovasjonsgebyr

4. Sett opp lettforståelige instruksjoner for bruk av containerne.

5. Skap eller container for farlig avfall.

Renovasjon av fritidsboliger har vært diskutert lenge. Det har vært diskutert omkring hvordan dette kan løses praktisk, og det har vært diskutert omkring at dette blir for dyrt og overflødig for dem som allerede har bolig i kommunen. Det praktiske har man fått til andre steder, og jeg er sikker på at vi også kan det. For å styrke bolysten, kunne man ha differensierte gebyr for dem som er bosatt i kommunen, og allerede betaler renovasjonsgebyr hit. De eiere av fritidsbolig som jeg snakker med, ønsker å betale for renovasjon, men får ikke lov. Jeg tror at har råd til å fortsette si nei til det. Vi kan heller ikke fortsette i en spiral av økte gebyrer, men bør heller identifisere kostnadsdriverne, og gjøre noe med disse.

 

Kommentarer til denne saken