Fikk én søker til jobben, som ikke kan tiltre før om to år. Likevel vil de ikke lyse ut stillingen på ny

Marie Jakola Skansen (26) er ennå ikke ferdig utdannet, men kan likevel være den som får fastlegestillingen Vadsø kommune har lyst ut.