Fredag ettermiddag og kveld gjennomførte politiet kontroll mot ulovlig motorferdsel i utmark med snøscooter. Kontrollen ble gjennomført i Tverrdalen i Alta og var et samarbeid mellom reinpolitiet og Statens Naturoppsyn (SNO).

– Reinpolitiet har avholdt kontroll mot ulovlig motorferdsel i utmark med snøscooter. Res. en anm. for brudd på motorferdselsloven, en anm. for kjøring med for stor skuter (ytelse), ett hjelm gebyr utstedt, skriver politiet på Twitter.

Meldingen ble først publisert på nettstedet cirka klokken 07 lørdag morgen, men operasjonsleder ved Finnmark politidistrikt, Leo Johansen, sier kontrollen ble gjennomført fredag og loggført lørdag.

– Patruljen har kommet seint ned fra fjellet og er dermed er dette registrert seinere. De var ute til rundt klokken 23 i går kveld, sier Johansen.

To anmeldelser og en bot

Dette resulterte som nevnt i en anmeldelse for brudd på motorferdselsloven, samt en annen anmeldelse for kjøring med for stor snøscooter.

– Det var tre ulike forhold. De to anmeldelsene gjelder en kjøring utenfor løypenettet, og en annen for kjøring med for stort kjøretøy. Den siste fikk en bot på 1500 kroner for ikke å bruke hjelm, sier Johansen.

Innehavere av førerkort for klasse S, snøscooter, kan ikke alle snøscootere før fylte 18 år. Det er visse begrensninger som er satt, med tanke på forholdet mellom ytelse og vekt på snøscooteren.

Lov om beltemotorsykkel

Førerett i klasse S gjelder for kjøring i Norge med beltemotorsykkel med eller uten tilhengerslede. Frem til førerkortinnehaveren fyller 18 år, er føreretten begrenset til beltemotorsykkel klasse 1 (beltemotorsykkel som har et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,20 kW/kg), jf. kjøretøyforskriften 4. oktober 1994 nr. 918 § 2–5 nr. 2.


Kilde: Lovdata

– Var vedkommende som kjørte en for stor skuter under 18 år, jevnfør lov om bruk av beltemotorsykkel?

Jeg vet dessverre ikke alder på vedkommende som ble anmeldt for dette. Disse sakene er ikke registrert ennå og det blir heller ikke opprettet sak nå i helgen, sier Johansen.

Kan ha betydning for alvorlighetsgraden

Videre sier han at det ikke er helt klart per nå om hva slags type skuter det er snakk om:

– Det er klart størrelsen har betydning for alvorlighetsgraden om hvor farlig det eventuelt kan være å kjøre en for skuter, eller om man for eksempel har den råeste snøscooteren. Men i denne saken vet jeg ikke hva som gjelder, så det blir bare spekulasjoner per nå.