Det er til tross for at antall meldte tilfeller de siste to ukene er på et betydelig høyere nivå enn det har vært gjennom sommeren, opplyser FHI.

– Økningen i antall meldte tilfeller siste uker kan i stor grad tilskrives lokale utbrudd i Bergen og Fredrikstad/Sarpsborg og en økning i antall meldte tilfeller i Oslo, der mange tilfeller kan knyttes til smitte i mindre grupper og enkelte utbrudd som kommunen og bydelene håndterer lokalt, heter det i rapporten.

Langt flere testes

Det testes langt flere personer ukentlig nå enn i mars og april, noe som ifølge FHI gjør at en større andel av de smittede oppdages – også de med milde symptomer.

I uke 37 ble det rapportert om 20 innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak. Dette er det høyeste tallet på nye innleggelser på én uke siden uke 17.

– Det er foreløpig for tidlig å si om det er en økende trend, kommenterer FHI.

Smitte blant yngre

Samtidig ser FHI ingen stigning i tallet på innleggelser på intensivavdeling eller i dødsfall som kan knyttes til covid-19.

– Dette kan skyldes at smitten de siste ukene primært har forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp og at den utstrakte testingen og smittesporingen gjør at vi oppdager flere tilfeller med et mildt forløp, heter det.

FHIs modellering indikerer en lav og relativ stabil smittespredning i juli og fram til slutten av august. Så langt er det beregnet at om lag 1,5 prosent av befolkningen har vært smittet med covid-19.