FHI refser Hammerfest sykehus i ny rapport: – Vi glemte at det var en pandemi der ute

Ursin påpekte under pressekonferansen på fredag at de har prosedyrer for avstand på møterom, pauserom og vaktrom, men at de gode vanene forsvant da samfunnet trodde at pandemien var over.