Fersk Nordlys-undersøkelse: Én av tre har svært liten tillit til Hurtigruten

Hurtigruten har lav tillit i befolkningen og nordlendinger er de mest kritiske, viser en fersk meningsmåling.