Flaggene vaiet denne novemberdagen i 2020 og det var mange ingøyværinger som hadde tatt turen ut for å feire at endelig skulle Ingøy få sin fergekai/kombibåtkai som det hadde vært jobbet med så lenge. Feiringen var slutten på en lang prosess som startet i 2014 da vedtaket om fergekai til Ingøy ble fattet av fylkestinget i Finnmark. Nå skulle kaia komme. Fylkesrådet i Troms- og Finnmark hadde sagt sitt: I 2022 skulle ingøyværingene kunne kjøre i land til Ingøy.

I dag skriver vi mai 2023 og ingøyværingen må ennå se at fergekaia ikke er kommet på plass. Det har vært mange runder. Vedtak om bygging av fergekai på Ingøy ble sist gjort i 2020 som beskrevet overfor, men ble også gjort i fylkestinget i 2014, i 2018 og ikke minst i 2019 da hele formannskapet reiste ut til fylkestinget for å overvære behandlingen av saken. Alle gangene har det vært en kamp for å bli hørt, som har resultert i positive vedtak og tilhørende bevilgede midler. Men på forunderlig vis ser midlene til fergekaia hver gang ut til å forsvinne på veien mellom vedtak av politikere og bygging og ferdigstillelse. Flere ganger er det blitt bevilget midler til fergekaia som så er blitt borte. Denne gangen er vi så nært som det går an å bli. Prosjekteringen er gjennomført, og midlene er bevilget. Det gjenstår bare å trykke på knappen for å starte byggingen.

Det er et sterkt folkekrav at kaia nå må bygges! Fergekaia på Ingøy skal ikke skyves på. Av respekt for Måsøysamfunnet, og ikke minst for den tilliten som fylkestinget har fått, må byggingen starte nå. Livsnødvendig infrastruktur kan ikke politikere ta lett på. Infrastruktur er helt avgjørende for å motvirke fraflytting. En fergekai i det tradisjonsrike fiskeværet Ingøy vil gi framtidsoptimisme og nye muligheter for de oppstartede satsingene innenfor fiskeri, reiseliv, kulturnæring og energiutvikling. I tillegg er fylkeskommunen en stor oppdragsgiver i fylket og bygging av fergeleie vil gi arbeidsoppdrag til de som er berørt av krisen i bygg og anlegg. Fylkeskommunen har en stor oppgave i det å støtte opp om lokalsamfunn og bidra til infrastruktur og vekst i hele fylket. Når det motsatte skjer og lokalsamfunn opplever at det blir en evig kamp som hindrer vekst og som stopper vedtatt infrastruktur, er det på tide å si tydelig ifra.

Både Senterpartiet lokalt og Måsøy kommune er klare på hva de mener trengs for videre utvikling i øykommunen og fiskerikommunen Måsøy. 1. Et stabilt hurtigbåttilbud med godt tilpassede ruter. 2. En båt som tåler havstrekningen her ute. 3. Fornuftige priser. 4. Fergekaier på alle øyene er en selvfølge, og denne gangen er det Ingøy som står for tur. Da er det mulighet for vekst og trivsel i alle øysamfunn, og da gjør fylkeskommunen jobben sin for veiløse samfunn.

I går ble det gjort et vedtak i Måsøy formannskap for at det ikke skulle være tvil hos fylkeskommunen, i fylkesrådet og i fylkestinget om hva Måsøy mener om dette. Dette som svar på en høring om Hurtigbåt i Finnmark. I vedtaket kan vi lese blant annet: «Kombibåtkai på Ingøy vil være spesielt viktig for samfunnet, og vi forventer at den allerede prosjekterte byggingen igangsettes nå (…) Kombibåtkai på Ingøy vil ha stor betydning for reisende og aktivitet generelt i Måsøy kommune.»