Det er ikke å snakke ned Finnmark å konstatere at det går bedre med resultatene, men at vi har et stykke vei å gå. Det er kun å peke på fakta, og synliggjør at kunnskapsminister Guri Melby tar elevene i Finnmark på alvor. For våre elever fortjener like god muligheter som resten av landets elever til en god skole, og få med seg gode skoleresultater og erfaringer videre ut i livet. Det har ingenting med vårt nye sammenslåtte fylke å gjøre! (Med en styrket økonomi som gir våre skoler i Finnmark en sjanse til å overleve).

Det er siste dag av valgkampen og Arbeiderpartiet er så desperat etter stemmer at deres taktikk er å ilegge kunnskapsministeren meninger hun og Venstre ikke har. Det synes jeg Marianne Sivertsen Næss og Tarjei Jensen Bech skulle holde seg for god til. Venstre er stolte over at skolene i Finnmark har greid å få til bedre læring for våre elever, vi er stolte over innsatsen til lærere og alle elevene som har greid å forbedre resultatene i fylket. Men vi kan ikke slå oss til ro før elevene i Finnmark har like gode muligheter til å oppfylle sine drømmer som elever andre steder i landet.

Derfor har Venstre og kunnskapsministeren sørget for at rekordmange lærere har styrket sin kompetanse og får nye tilbud om videreutdanning. Fordi våre elever fortjener den beste læring vi kan gi de.

Derfor fikk Venstre og regjeringen innført fullføringsreformen for at ALLE elever skal få fullført en utdanning, selv om de må bruke flere år enn 3 år, og med mulighet for fleksibilitet, omvalg og ulike modeller for studieløp. En reform også Arbeiderpartiet stemte for i Stortinget, fordi det er tverrpolitisk enighet om at den videregående skole trengte en reform for å sikre at alle elevene våre får mulighet til å lykkes.

Det er målsettingen. Elever som trives og lykkes med sitt karrierevalg, om de bor i Finnmark eller ellers i landet.