– Feil fakta presentert om Fiskarlaget Nords kongekrabbepolitikk

DAGLIG LEDER: Jon-Erik Henriksen fra Henningsvær er daglig leder i Fiskarlaget Nord.

DAGLIG LEDER: Jon-Erik Henriksen fra Henningsvær er daglig leder i Fiskarlaget Nord. Foto:

Av
DEL

MeningerDet vises til oppslag i iFinnmark den 2. september der det vises til at Varangerfjord Fiskarlag er stiftet i protest mot at Fiskarlaget Nord skal ha gått inn for 500 000 kroner i inntekt for å delta i kongekrabbefangsten.

LES BAKGRUNN: Stiftet nytt lag i protest: Krever at kravet på 200.000 kroner ikke røres

Da det kan skape uheldig forvirring om hva Fiskarlaget Nord står for , så ønsker undertegnede gjerne å korrigere det som er feil opplysninger i artikkelen. Det har aldri vært vedtatt politikk i Fiskarlaget Nord å jobbe for å heve inntektskravet fra annet fiske for full kongekrabbekvote til kroner 500 000.

I forbindelse med høring om regulering av fisket etter kongekrabbe i kvoteregulert område i 2017, foreslo styret i Fiskarlaget Nord at inntektskrav for ulike trinn i kvotestigen ble justert opp. For full kvote ble det foreslått et inntektskrav fra annet fiske på kroner 300 000. Inntektskravet fra annet fiske for full krabbekvote var på tiden kroner 100 000.

I forbindelse med høring om reguleing av adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2018 så fant styret grunn til å støtte Fiskeridirektørens forslag om å heve inntektskravet fra annet fiske for full kongekrabbekvote til kroner 200 000. Det siteres fra vedtaket:

Aktivitetskrav

I forhold til omsetningskrav for å oppnå full krabbekvote så har styret i Fiskarlaget Nord tidligere tatt til ordet for at dette bør økes. Vi mener Fiskeridirektørens forslag om omsetningskrav på kroner 200 000 er akseptabelt. Avgjørende må være om det oppnås kvotefordelingseffekt som ønsket og i tråd med de ovennevnte målsettinger. Det bemerkes at Fiskeridirektøren ikke foreslår endring av de øvrige trinn i kvotestigen.

Årsmøtet i Fiskarlaget Nord 2019, den 5.-6. september skal diskutere regulering av kongekrabbefisket. Som kjent er spørsmål om å gi Vest-Finnmark adgang til det kvoteregulerte fisket ute på høring. Vi forventer at det kan være delt syn blant fiskerne på hva som er riktig regulering av det kvoteregulerte kongekrabbefisket, og ser frem til gode diskusjoner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags