Gå til sidens hovedinnhold

FeFo – uten demokratisk legitimitet

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Monica Mæland fra Høyre har i et innlegg i media nylig skrytt av hvor fornøyd hun er med Fefo som forvalter av det meste av grunnen i Finnmark. Hun presterer å skrive bl.a.; "Fortsatt er det stor oppslutning om Finnmarksloven, ......"
Hvor er denne oppslutningen? Blant hennes kolleger i regjering, på Stortinget? I så fall understreker det avstanden til de som faktisk blir berørt av loven. Det burde vekke bekymring hos både Meland, Sanner, resten av regjeringen og Stortingspolitikere, men gjør det altså ikke.

For finnmarkingene er nemlig oppslutningen, tilliten og legitimiteten til Fefo meget lav – av lett forståelige grunner, men likevel vanskelig nok å forstå for Meland, Sanner & Co.

I NORUT-rapporten «Finnmarkslandskap i endring…» som ble offentliggjort i 2015 kan man blant annet lese at 44 % ville legge ned Fefo og at til og med blant dem som er innmeldt i Sametingets valgmanntall så ville 33 % legge ned Fefo. I tillegg viser undersøkelsen at 70 % av befolkningen i Finnmark mente at Sametinget har fått for stor innflytelse.

Udemokratisk lov som forskjellsbehandler.

– Fefo har en formålsparagraf som påbyr forskjellsbehandling mellom samer og ikke-samer som er bosatt i Finnmark. Samer skal gis forrang ved interessekonflikter som måtte oppstå i forbindelse med forvaltningen av utmarka i Finnmark.

– Fefo har en styringsmodell hvor det etnokratiske – og rikspolitiske organet Sametinget skal ha 50 % av styremedlemmene. Flertallet av Sametingets medlemmer er valgt blant og av personer som er bosatt utenfor Finnmark. Sametinget er også tildelt styreleder med dobbeltstemme i 50 % av tiden. Dermed kan Sametinget ha flertall i styret i 50 % tiden.

– Fefo er fristilt enhver offentlig og demokratisk kontroll. I alle disposisjoner og økonomisk forvaltning er styret uten ansvar for andre enn styret selv.

En kommunemodell vil være demokratisk.

Skal finnmarkingene kunne oppleve å være «herre i eget hus» må Fefo derfor gjennom en vesentlig omorganisering. Det må opprettes en annen styringsmodell hvor kommunene i Finnmark utgjør en generalforsamling eller et representantskap. Dette velger så et styre og gjør de nødvendige vedtak angående forvaltningen av utmarka i Finnmark. Med en slik ordning vil Fefo kunne få demokratisk legitimitet, muligheter for kontroll og sikre oppslutning i alle deler av Finnmark sin befolkning.

Kommentarer til denne saken