Gå til sidens hovedinnhold

FeFo uenig med kommisjonen – lar ikke Karasjok overta eiendomsretten

Med styreleders dobbeltstemme snudde fylkestingets representanter vedtaket fra november 2020.

Saken kom opp igjen til ny behandling mandag, fordi Norges Jeger – og Fiskeforbund avdeling Finnmark har klaget på saksbehandlingsfeil og NJFF ba om at styret omgjorde vedtaket fra november 2020.

Dobbeltstemme

I vedtaket til FeFo-styret står det at FeFo er enig med NJFF, og de opphevet derfor tidligere vedtak og gikk for direktørens Innstilling.

Styret i FeFo er enig med NJFF/Finnmark i at vedtaket i FeFo-styret i sak 75/2020 er fattet på et for usikkert grunnlag. FeFo-styret godkjenner derfor ikke konklusjonen i Finnmarkskommisjonens rapport felt 4 Karasjok, og opphever styrets tidligere vedtak i saken, heter det i det nye vedtaket.

Også denne gang var det dyp uenighet mellom te to grupperingene og det var styreleders dobbeltstemme som ble avgjørende for utfallet.

Veien videre

Med mandagens vedtak i FeFo-styret stopper videre behandling av karasjok-feltet politisk. På spørsmål om hva som skjer videre svarer Robert Greiner, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i FeFo, følgende

Da har FeFo ikke godtatt kommisjonens konklusjon, og sametinget og fylkestinget har da ikke en sak å behandle. Reglene som involverer Sametinget og Fylkestinget handler kun om de sakene der man skal avgi areal – ikke der man går imot dette.

Dermed stopper saken inntil noen bringer den inn for utmarksdomstolen.

Kommentarer til denne saken