FeFo sier nei til utvidelse av kvartsittbrudd

GIGANTISK: Ved Giemasfjell i bygda Austertana, Tana kommune, ligger et av verdens største kvartsittbrudd.

GIGANTISK: Ved Giemasfjell i bygda Austertana, Tana kommune, ligger et av verdens største kvartsittbrudd. Foto:

- Reindriften er allerede hardt presset, skriver FeFo.

DEL

Styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) har besluttet å ikke gi Elkem tillatelse til utvidelse av kvartsittbrudd i Tana. Elkem har tidligere uttalt at deres kvartsittbrudd i Tana i vil gå tomme om seks til sju år, noe som vil stanse driften. dersom de ikke får utvidelse.

LES OGSÅ: Dagens brudd kan gå tomt om seks-sju år – nå vil hjørnesteinsbedriften utvide

Torsdag ettermiddag var iFinnmark i kontakt med daglig leder i Elkem, Rune Martiniussen.

Han ønsker ikke å komme med kommentarer på nåværende tidspunkt.

- Ikke forsvarlig

I en pressemelding skriver FeFo at dagens kvartsittbrudd ikke kan tillates, med avgjørende vekt på hensynet til reindrift. De mener at en utvidelse vil påføre reindriften negative konsekvenser som gjør det vanskelig for drifta og videreføres.

– Det vil ikke være forsvarlig å tillate endret bruk av eksisterende reinbeitearealer i det aktuelle området, før kommisjonens konklusjoner fra pågående utredninger i Tana kommune foreligger om få år, heter det i styrevedtaket.

Ifølge FeFo, vil videre drift av Elkem slik det er opptegnet i planforlaget, forutsette at flere arealer overføres fra reindriften til Elkem. Disse arealene er av avgjørende betydning for reindriften i kommunen, og FeFo mener at tiltak ikke vil kunne kompensere for tapet av disse arealene.

– Reindriften er allerede hardt presset og reindriften har måttet tilpasse driftsmønsteret flere ganger etter de allerede gjennomførte tiltak som har skjedd innenfor deres beitearealer, står det skrevet videre.

Tre mot tre

– Ressurssituasjonen i gjeldende distrikt tillater ikke økt arbeidsmengde eller drift som gir ytterligere driftskostnader som for eksempel regelmessig bruk av helikopter. Distriktet kan heller ikke øke sin ressurssituasjon, da det øvre reintall er fastsatt for distriktet basert på eksisterende beitegrunnlag. Tålegrensen er nådd for dette distriktet.

Vedtaket ble først gjort med tre mot tre stemmer i styret til FeFo. I saker som angår endret bruk av utmark, kan ikke dobbeltstemmen til styrelederen brukes, ifølge Finnmarksloven. Da trer de særskilte stemmerettsreglene til.

– Dersom et forslag om endret bruk av utmark som enten bare gjelder Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger og Tana kommuner eller bare gjelder resten av Finnmark, får tilslutning fra tre og bare tre styremedlemmer, kan tre styremedlemmer samlet kreve at saken behandles en gang til.

Det er andre gang i FeFo sin historie at de særskilte stemmerettsreglene trer i kraft.

Styremedlem Jo Inge Hesjevik fratrådte. noe som gjorde at forslaget fikk flertall, mot styremedlem Bente Haug og John Erik Pedersen sin stemme.

iFinnmark kommer med mer!

Artikkeltags