I dag er det store, internasjonale og nasjonale aktører som står fremst i striden om Nordkapp. Sånn sett er det ikke rart at en av dem, Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, opplever at enkelte verken tørr, vil eller kan komme til ordet i debatten. Det gjelder uavhengig av hvilke synspunkter en har på Nordkapplatåets framtid.

Men, din organisasjon, Heimdal, bruker Nordkappsaken som en prinsipiell sak i forhold til en stadig økende debatt om allemannsretten konsekvenser i Norge. At alle kan komme til Norge og bruke norsk natur nærmest som de selv vil, påfører natur, kultur og samfunn stadig økende belastninger. Vær ærlig på det.

Allemannsretten er under press, og den debatten vil ikke slutte på eller med Nordkapp. Den bør derimot starte på Nordkapp. Der vil du ha gratis inngang, men skal 300 000 besøkende i året kunne bruke området uten å legge igjen en eneste krone lokalt til ivaretakelse av området?

Problemene i Lofoten er velkjent, der er konsekvensene av massebesøkende åpenbar. Er det slike tilstander din forening ønsker for Nordkapp?

At jeg sier stopp til overivrige søringer i en radiodebatt, handler om at svært mange av oss som bor og lever i Finnmark er veldig, veldig lei av å bli fortalt hva som er rett og riktig, av folk som ikke skal leve her, i og med konsekvensene av disse ideene og interessene. Sånn sett var det et historisk sus over det å møte både deg og Hurtigruten med utenlandske investorer i ryggen.

Du angriper FeFo. Som grunneier har vi en tilbaketrukket rolle i forhold til myndighetene. Det er kommunen og fylkesmannen som er myndighet for arealet, og det er fylkesmannen, og nasjonalparkstyrene, som er ansvarlig for å ivareta verneforskrifter for vernede områder.

FeFo er grunneier for mange nasjonalparker, landskapsvernområder og andre vernede områder. Vi lar de riktige instansene styre der de skal styre. Men du har rett i en ting. FeFo kunne ha inngått en festeavtale for en ny periode lenge før områdeplanen var på trappene. Vi har valgt å avvente kommunens beslutninger fordi vi vil at kommunen skal avgjøre hvordan arealet skal brukes i framtida. Det har vi tapt penger på.

Men vi mener det vi sier, penger er ikke det viktigste for FeFo – det er god kommunal styring med Nordkapplatået.