Gå til sidens hovedinnhold

FeFo kan regulere innlandsfisket på Laksefjordvidda

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tor Asle Varsi kom nylig med et engasjert innlegg i Finnmarksdebatten der han er bekymret for at Laksefjordvidda skal bli «misbrukt» og stengt etter at Tana-vassdraget nå blir stengt for fiske i sommer. Engasjementet er prisverdig og temaet er viktig for alle oss som er glade i naturen på Finnmarkseiendommen.

Omfanget av stangfiske i Tana-vassdraget har de siste årene utgjort over 20 000 fiskedøgn i året, ifølge statistikken. Om man sammenligner dette med annen aktivitet på Finnmarkseiendommen så ble det aktivert totalt 22 473 dager for innlandsfiske i 2020, og nær 16 000 jaktdager for småviltjakt. Laksefiske i alle elver der FeFo har fiskeretten og forvalter selv eller forpakter bort, utgjør om lag 20 000–30 000 fiskedager i året. Med andre ord er aktiviteten av laksefisket i Tanavassdraget i størrelsesorden omtrent som tilreisende sitt innlandsfiske i Finnmark, eller som samlet laksefiske i alle andre laksevassdrag i Finnmark, med unntak av Alta og Neiden. Så ja, opplagt, vil stenging av Tanavassdraget kunne føre til økt press på de øvrige ressursene på Finnmarkseiendommen. Særlig vil dette gjelde laksefiske i andre vassdrag og innlandsfiske. I motsetning til Tanavassdraget har vi i de fleste vassdragene våre i Finnmark med lokale forpaktere hatt en fin utvikling i bestandene av laks de siste 20 årene og som følge av god forvaltning fremstår disse som stadig mer attraktive elver. Innlandsfiskeressursen er også en stor ressurs til glede for mange tilreisende, men først og fremst for hver femte bosatte i Finnmark.

Vi i FeFo er oppmerksomme på problemstillingen Varsi løfter og vil i tiden som kommer se på tiltak for hvor mange tilreisende sportsfiskere som skal få slippe til i våre felles laksevassdrag og i de enkelte områdene for innlandsfiske på Finnmarkseiendommen. Dette gjør vi både ut fra et perspektiv om bærekraftig forvaltning og for å sikre at forvaltningen skjer til beste for innbyggerne i Finnmark. Samtidig som vi i FeFo skal forvalte naturressursene på en bærekraftig og best mulig måte for oss som bor her, er det viktig å minne hverandre om at vi alle (også vi som bor i Finnmark!) har et ansvar for å ta vare på naturen vi ferdes i. Det innebærer også at vi alle klarer å ta med søpla hjem.

Kommentarer til denne saken