FeFo fører Finnmarksbefolkning bak lyset

Thoralf Henriksen

Thoralf Henriksen Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.FeFo direktør Olli opptrer over FeFo-styret på eget hånd. FeFo styret har ikke realitets behandlet eller samtykket til at direktør Jan Olli skal sende Karasjok-saken på høring, Olli har kun orientert styret om at høring blir sendt ut.

19.10.2020 forsøker FeFos Robert Greiner på vegne av FeFos direktørvelde ved et leserinnlegg i Ságat å skape et bilde om at det er styreleder Maret Guthor som uttaler seg på vegne av styret om at det er viktig å sende ut et høringsdokument om Karasjok saken.

LES OGSÅ: Olli vil ha rettslig avklaring om Karasjok

FeFos ledelse/administrasjon med direktør Jan Olli kan i Karasjoksaken sammenlignes med den amerikanske presidenten Trump, begge forsøker å føre folket de er satt til å jobbe for bak lyset og spre falske nyheter nærmest på samlebånd.

Jeg har sikre opplysninger fra FeFo internt om at styret har ikke behandlet denne saken og det er misnøye blant noen styremedlemmer i FeFo over direktør Ollis arbeidsmetoder i forhold til styre.

§34 Finnmarkseiendommen skal uten ugrunnet opphold ta stilling til kommisjonens konklusjoner. For vedtak som går ut på å godta konklusjoner fra kommisjonen om at andre har rettigheter, gjelder § 10 sjette ledd tilsvarende.

I den grad Finnmarkseiendommen er enig med kommisjonen i at andre har rettigheter, plikter Finnmarkseiendommen å gi skriftlig uttrykk for det, og uten ugrunnet opphold sørge for at rettigheten blir tinglyst eller i tilfelle bringe saken inn for jordskifteretten etter § 45.

FeFo direktørvelde har straks brukt et helt år på å trenere samiske land- og eiendomsrettigheter innenfor Karasjok kommunes grenser i forhold til F-kommisjonens konklusjon. Og FeFo direktørveldet med Jan Olli i spissen, har med vilje tilsidesatt Samerettsutvalgets omfattende utredninger og likeledes F-kommisjonens utredninger.

Og nå fremmer FeFo med styrelederens samtykke påstand om at hverken Samerettsutvalgets eller F-kommisjonens utredninger er korrekte eller troverdige. FeFo mener med dette at det er kun FeFo som innehar kompetansen og som sitter på sannheten om samiske landrettigheter i Indre Finnmark.

Som om dette ikke er nok, så har FeFo direktører mest sannsynlig engasjert professor Jens Eivind Skoghøy til å spre tvil om Sametingets handtering av samiske landrettigheter. Og Skoghøy er nå ansatt i ny periode som Høyesterettsdommer.

Etter dette er det vel umulig å håpe på at Høyesterett vil anerkjenne samiske rettigheter i indre Finnmark om noen i det hele tatt våger å anke F-kommisjonens konklusjon angående Karasjok inn for landets Høyesterett.

President Donald Trump engasjerte russere til å spre falske og usanne påstander før forrige presidentvalg i USA til hans fordel, og nå ser det ut som om FeFos direktørvelde har lært noe av Trump.

Etter mine vurderinger er nåværende styreleder Maret Guthor er en svak og vinglete styreleder, hun lar seg diktere av FeFo sitt direktørvelde. Styreleder Guhtor kan være i ferd med å knuse og tilintetgjøre samiske landrettigheter for all fremtid.

Styreleder Guhtor sin sammensvergelse med direktørveldet i FeFo vil gå inn i norsk og samisk historie som en av de største svikene mot den samiske befolkning i Norge.

Dette hadde jeg ikke forventet av en markant NSR politiker, og av et medlem som Sametinget har valgt inn i styret for å representere Sametinget og det samiske folket.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken