Titusener av arbeidstaker jobber deltid, men ønsker seg større stilling. Det store flertallet av dem er kvinner. Kampen for heltid er også en likestillingskamp.

I dag jobber over halvparten av de ansatte innenfor helse- og omsorg deltid. I Finnmark er bare 22% av utlyste helsefagarbeiderstillinger i 2021 lyst ut som 100%. Mange som er avhengig av disse tjenestene er i en fase av livet der trygghet og kjente personer å forholde seg til er viktig. Flere heltidsstillinger gir bedre stabilitet, omsorg og kvalitet.

Fagforbundet vet at flere hele faste stillinger gir mer trygghet for ansatte, bedrer likestillingen og gjør rekruttering enklere. På kjøpet får man bedre kvalitet på tjenestene.

Den borgerlige regjeringen har gjort det mye lettere å ansette folk midlertidig i stedet for fast, dette synes Fagforbundet er svært uheldig. Konsekvensen er at i utallige bransjer og arbeidsplasser har ufrivillig deltid blitt vanligere og vanligere samtidig som flere og flere opplever at de må stå med mobilen i hånda og vente på vakta som kan finansiere neste middag. Dette gagner ikke vanlige folk, det gagner ikke samfunnet og det gagner ikke økonomien som helhet. Den eneste gruppa det gagner er selvsagt de absolutt rikeste i Norge.

Viktige argumenter for hel stilling er høyere inntekt, bedre pensjon, forutsigbar hverdag der man slipper å jakte ekstra vakter og jobb, og ikke minst mulighet for banklån til bolig, og for å kunne etablere seg. Et annet viktig punkt er rekrutering og stabilisering, hele stillinger lokker mer enn deltid.

Fagforbundet i Finnmark mener at vi må tilbake til at fast stilling skal være hovedregel, og ikke unntaket. For å få dette til må vi få en ny regjerning. Husk dette på valgdagen; stem Rød/Grønt.