Fare for storflom - Fem kommuner i Finnmark kan bli rammet

Alta kommune har begynt å registrere Altaelvas bevegelser med drone.