Fare for hundreårsflom i Finnmark: – Dette er skrekkscenarioet

Vårflom er vanlig i Troms og Finnmark, men i år kan det bli en ekstrem vårløsning på grunn av de enorme snømengdene.