Far og sønn var klare til å starte opp. Så døde sønnen. 11 år seinere har Ulf (72) gjort suksess av planene de hadde sammen

(BREVIKBOTN): Ulf Krane skulle flytte hjem til Brevikbotn og starte forretning sammen med sønnen. Før de kom i gang stoppet hjertet til sønnen, og det ble ikke noe av.