Får nødhjelp fra Forsvaret: Viderefører ambulansehelikopterbase i Kirkenes

Helse Nords anmodning om å forlenge den midlertidige ambulansehelikopterbasen i Kirkenes, er tatt til følge. Forsvaret stiller med et Bell-helikopter.