Får ikke bygge kraftverk her: – Det må vi bare ta til etterretning

Olje- og energidepartementet har avslått søknadene om å få bygge småkraftverk i Alta og Hammerfest.