Fant ikke dyreliv på havbunnen under tre oppdrettsanlegg i Finnmark - stenger til 2020 og 2021

Ett av Grieg Seafood sine anlegg i Loppa, Lerøy Auroa sitt anlegg i Sør-Varanger og ett av SalMar sine oppdrettsanlegg i Lebesby fikk strykkarakter fra Fiskeridirektoratet.