Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste, lyder 8. bud i min gamle bibel. Truls Olufsen Mehus fra KrF påstår at bl.a. Arbeiderpartiet ikke vil at bedrifter skal kunne gå med overskudd, hvis de får koronastøtte. Dette er selvsagt feil. Det Arbeiderpartiet har gitt uttrykk for, er at tilførsel av statsmidler for å trygge bedriftenes eksistens, ikke bør gå til økte utbytter og bonuser til toppledere.

Truls vil gjerne belyse sitt innlegg gjennom en rekke punkter, som etter min mening, i større grad tåkelegger enn belyser.

  • Han opplyser at oljefondet er i underkant av 10.000 milliarder kroner. Sterkt fall ikronekursen vil antakelig gjøre oljefondet større i norske kroner ved at aksjene er kjøpt i euro eller dollar Derimot vil lavere kroneverdi styrke vår konkurranseevne

  • Han påstår at oljefondet bidrar til forurensende klimautslipp og globale klimautslipp gjennom sine investeringer og at det å sette penger inn på bankkonto ville forurense mindre. Sannheten er at disse pengene uansett ville blitt investert gjennom banklån til kunders investering. Da er det vel bedre at oljefondet selv investerer i virksomheter som er innenfor de vedtatte etiske retningslinjer som hindrer investering i kullkraftverk og våpenindustri.

  • Han påstår at bruk av oljefondet er en form for tilbakebetaling av verdier som er skapt av de samme bedrifter som nå får krisehjelp. Feil igjen. Verdiene er skapt utelukkende av oljeselskapene, som betaler 78 prosent i skatt og avgifter av sitt overskudd.

  • Han påstår at venstrepartiene, med Støre i spissen, ikke forstår sammenhengen mellom hva et fond er, og hva statlige tiltakspakker er ment for. Jeg stoler nok mer på Støre enn på deg Truls. Jeg mener alle, med mulig unntak av deg, har oppfattet at formålet med tiltakspakker er å bidra til at bedriftene overlever og kan trygge arbeidsplassene.

Til slutt. Jeg mener det er unødvendig å skape et bilde av konfrontasjon mellom venstrepartiene og «kapitalistene», som venstrepartiene, etter din oppfatning, kaller for «slemme og pengegriske». Dette er feil. Vi trenger både store og små kapitalister som er villig til å skape arbeidsplasser og tar ansvar for disse, også i den situasjon vi befinner oss i. Da bør vi ha et system hvor krisehjelp går til det som det er ment for, nemlig å styrke bedriftene og ikke til økte utbytter fra aksjeselskaper eller store bonuser til toppledere. Da blir «kapitalistene» ikke et problem, men en del av løsningen.

Partnerne i arbeidslivet samarbeider allerede. Les det felles innlegget i FD av regionleder Bjørn Johansen i LO Troms og Finnmark og regiondirektør Målfrid Balk i NHO Arktis.