I Finnmark Dagblad 04.03.2019 har Venstre-politiker og tidligere direktør ved Elkem Tana, Børre St. Børresen, fått ei hel side til å tilbakevise ei setning om Nussirs sjødumping skrevet av en kommentator i Nordlys. Når man mener dette er verdt ei hel side tekst må det stå ganske dårlig til med argumentene både hos Nussirs forkjemper Børresen og Nussirs lokale hovedorgan Finnmark Dagblad.

LES INNLEGGET: Faktisk.no – nøytral om fakta vedrørende gruvedrift i Kvalsund?

I innspurten foran regjeringa si behandling av klagene som nå kommer på konsesjonen gjelder det å finne feil hos kritikerne og bruke disse til å avvise all kritikk.

Det Børresen mener å ha funnet er påstanden «Millioner av tonn med kvikksølv, bly, sink, kadmium, nikkel, sink, krom skal dumpes i en frisk fjord med masse fisk, sjøpattedyr og sjøfugl. Fordi vi trenger pengene mer enn naturen.»

Børresen og hans kolleger i Nussirs forsvarsstyrker har sjølsagt leita med lys og lykte for å finne en slik uttalelse som de kan plukke fra hverandre. 
De fant den ikke i noen av de utallige saklige høringsuttalelser, resolusjoner og debattinnlegg som er skrevet av miljøorganisasjoner, næringsorganisasjoner, samiske organisasjoner, partier, forskningsinstitusjoner og offentlige institusjoner som har gått mot Nussir-planen. Nei, de måtte ty til en kommentar i ei avis i Tromsø, fra en kommentator som er kjent for sine skarpe formuleringer og for å sette ting på spissen.

Setninga i sitatet er upresis og kan leses på tre måter:

1. Millioner av tonn av hvert av de nevnte grunnstoffene skal dumpes.
2. Millioner av tonn skal dumpes av de nevnte grunnstoffer til sammen.
3. Millioner av tonn skal dumpes, og dette inneholder bl.a. de nevnte grunnstoffene.

Dersom man tolker det som nummer 1 eller 2 blir det feil, men enhver med et minimum av kjennskap til gruveplanen vil forstå at disse tolkningene er urimelige. Dersom man tolker det som 3, er det faktisk rett. Det som ikke er helt rett er at dette «skal dumpes i en frisk fjord med masse fisk, sjøpattedyr og sjøfugl».

Repparfjorden har langt på vei kommet seg etter skadene den pådro seg ved dumpinga av gruveavfall på 1970-tallet, men nylige undersøkelser viser at dyrelivet fortsatt er prega av de tungmetallene som blei sluppet ut i fjorden den gang. Det er derfor faktisk etter 40 år for tidlig å friskmelde Repparfjorden helt. Dette skulle i seg sjøl være en viktig advarsel mot å dumpe ti ganger mer enn det som ble dumpa da.

De stoffene som er nevnt av kommentatoren er faktisk giftige dersom de blir tatt opp av organismer i sjøen. I hvilken grad de vil bli tilgjengelige for frittsvømmende og frittflytende organismer er svært omstridt, man kan i alle fall ikke si at dette ikke vil skje. For organismer som lever i og rundt dumpeområdet vil det ha liten betydning om stoffet de blir begravd av blir definert som giftige av menneskenes behov for å klassifisere alt. De er like døde om de blir begravd av nikkel eller kvarts. For fisken som får gjeller og mage fulle av finmalt gruveavgang, er det heller ingen trøst at mesteparten av disse ikke er definert som gift.

Konklusjon: Nussir-tilhengerne må være bra desperate når de klarer å lage ei helside av at en uavhengig kommentator har formulert seg tvetydig. Det blir tynn suppe av en rusten spiker.

Svein Lund

Svein Lund er forfatter, frilansskribent og medlem av interimsstyret i Kautokeino. Han driver også nettstedet gruve.info.