Gå til sidens hovedinnhold

«Fagforeningsknusing i Norge»

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi lever i en tid hvor arbeidsforhold er flyktige, og mange unge står i fare for å miste jobben på dagen. Grunnet ingenting. Dårlige eller ikke-eksisterende arbeidskontrakter er noe man oftere og oftere hører om. I tillegg er det mange som forteller om urimelige arbeidstider, elendige psykososiale forhold på jobben, og flere store kjeder har fått passet påskrevet i media.

Bakgrunn: Den siste tiden har nyhetene florert med store selskaper som aktivt forsøker hindre sine ansatte i å være organisert i en fagforening. Sportskjeden XXL har drevet rovdrift på ansatte, tvunget dem til å jobbe gratis på søn- og helligdager, og bedrevet fysisk avstraffelser ved for sent-komminger, dårlige salgsresultater og mer. Kaffehuskjeden Espressohouse sine tidligere ansatte forteller om manglende overtidsbetalinger, lange arbeidsdager, psykisk press og sykemeldinger som fører til oppsigelser. Innen fiskeri har vi i flere år kunnet lese om sosial dumping innen fiskeri og oppdrett.

Til og med lokale personer fra Finnmark står bak postkasse-firmaer som opererer med underbetalte slavekontrakter hvor de ansatte er utenlandske.

VI vet om øst-europeere som jobber på nullkontrakter, manglende kontrakter, som plutselig settes på land uten ett eneste øre etter å ha jobbet på sjøen i månedsvis. Det er også familier som ikke hører noe fra sine kjære, og får ikke en gang vite at de er forsvunnet på havet. Alt dette foregår ut fra norske havner. Laksenæringen vår driver regelrett fagforeningsknusing: De legger ned norske anlegg og opererer med vikarer og ansettelser via stråselskaper i utlandet. Flyselskapet Norwegian likeså, piloter og kabinansatte får sparken på grunn av nedskjæringer, og utenlandske ansatte i Norwegians egne datterselskaper rundt om i verden får jobbene, for mye lavere lønn. Det er ei lang liste over fagforeningsknusere i Norge.

Fagforeningene i Norge: I Norge har vi 4 store hovedorganisasjoner som tilsammen organiserer i underkant av 2 millioner ansatte i både det private og det offentlige næringslivet. Lo og YS er nok de mest kjente, mens Unio og Akademikerne er de to siste i denne blokka med store organisasjoner. Helt siden slutten av 1800-tallet har fagorganisasjonene stått sterkt her til lands. Det begynte med industriarbeidernes rettigheter, og rundt mellomkrigstiden ble dette til et eget fagområde innen jussen. Noen av de tidligste avtalene vi kjenner til her i landet er fra 1935 og var da en avtale mellom LO og N.A.F.

Her i landet er det slik at man har organisasjonsfrihet, altså du har rett til å organisere deg uten at arbeidsgiver kan drive straffesanksjoner mot deg. Når en arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner finner frem til en avtale så kalles det en tariff. Her handler det om minimums lønninger, reguleringer for hvordan man skal beregne ansiennitet, og ikke minst arbeidstidsordninger.

I tillegg kommer regulering om søndagsjobbing, overtidsbestemmelser og pensjon. Mange arbeidsgivere liker ikke dette, fordi de mener det allerede er regulert i arbeidsmiljøloven, og man trenger derfor ikke en kostbar avtale for å holde seg til den. Når vi hører om XXL, Power, Espresso House, som er store etablerte kjeder, så vil jeg påstå at det er nøyaktig derfor vi trenger disse organisasjonene. Fordi arbeidsgivere regulerer ikke iht loven, dersom de vet de kan slippe unna med det.

Når du står alene mot makta. Jeg har vært i en situasjon hvor det var meg mot arbeidsgiver, hvor jeg jobbet i tre år på tidlig 2000-tallet. Her ble jeg utsatt for trakassering og forsøk på å presse meg til å si opp jobben, til tross for at jeg kom på jobb, gjorde min jobb, hadde bra resultater osv. Men jeg passet ikke inn i deres mal.

Vi var mange som måtte gå, og jeg oppdaget mens jeg «etterforsket» litt på egenhånd at vi var om lag 58 personer som i løpet av en femårs periode var blitt hentet inn på kontoret og forelagt blankt ark og penn og fikk følgende beskjed «Skriv oppsigelsen din NÅ, ellers skal vi sørge for at du aldri får jobb igjen i Oslo». Ingen forklaring, advarsel eller tilbud om mekling. Jeg var heldigvis medlem av YS på det tidspunktet, og kontaktet dem. Etter seks måneder med advokatmat, så fikk pipa en annen lyd;

Oppsigelse med 9 måneders lønn, tap av bonuser og forsikringer fikk jeg med meg ut. I tillegg til det jeg tapte i provisjon på å ligge i en arbeidskonflikt med dem. Skjegget og postkassa var et tospann for dem. Jeg selv, hadde ikke vært en skjit verd uten fagforeninga i ryggen. Derfor liker jeg ikke at store organisasjoner går ut og forsøker presse folk til å ikke være medlemmer i en fagorganisasjon, det er for å kunne behandle ansatte som søppel og komme unna med det.

Men fagforeningene har ikke gjort NOE for meg og mine. DET ble jeg slengt fra en tidligere bekjent, som mente fagforeningene var satans verk (hans ord), og det er ikke fritt for at jeg begynte le der vi satt med hver vår øl, en solfylt dag i Oslo. Midt i fellesferien.

For hva har egentlig fagorganisasjonene gjort for deg? Arbeidstidsbestemmelsene; For at din arbeidsgiver ikke skal kunne kreve at du jobber 24t i døgnet, har fagforeningene sørget for at du er trygg. Her innunder kommer også søn- og helligdagsfri, overtidsbetaling, oppsigelsesvern, lønnsforhandlinger, og andre goder.

Ferie og fritid: Dette er noe fagforeningene har forhandlet frem, slik at du kan få ferie med feriepenger til å slappe av, og komme seg. Pensjon: Fagforeningene har sørget for at du har rett til pensjon fra det offentlige, i tillegg til at mange i det private næringsliv har fått pensjonsordninger.

Alders- og uføretrygd, barnetrygd, sykelønn, aap, foreldrepenger: Dette er rettigheter som fagforeningene har forhandlet frem for alle arbeidstakere og personer i Norge.

Rett til en arbeidsavtale: Ja, du har rett til en skriftlig arbeidsavtale som både forteller hva jobben din går ut på, arbeidstider og ikke minst; lønnsvilkår.

Barnehager og skolefritidsordninger; Dette er også noe som kommer via fagforeningene, som gjør det mulig for deg å ta en jobb.

Fagforeningsknusing i 2019: Når vi leser om at ansatte i XXL ble oppfordret til å trekke seg fra tariffavtalen, eller at ansatte i elektrokjeden Power fikk beskjed om at de ikke fikk lov til å organisere seg i en fagorganisasjon; Da er det fagforeningsknusing.

Det å aktiv gå ut hos sine ansatte ved hjelp av lokking eller trusler for å få dem til å si i fra seg en avtale, som ikke bare sikrer dem rettighetene i arbeidslivet, men også gir dem som medlemmer medbestemmelser ved oppkjøp og overtakelser, forsikringsordninger og fri rettshjelp via organisasjonen sin dersom noe skulle skje. Det er fagforeningsknusing.

XXL-kjeden har faktisk gått så langt at de ADVARTE ansatte mot at fagorganisasjonene ville «ta dem», og at de ville «skape usikkerhet» hos de ansatte. Dette er en form for manipulasjon av unge arbeidstakere for å få dem fra å trygge sine rettigheter.

Dagens regjering har aktivt deltatt i forsøk på fagforeningsknusing, og det er en påstand jeg står ved. Sakens kjerne er at de la inn et forslag til ny lov i arbeidsmiljøloven som gjør at man kan fritas for organisering, da med sikte på at man ikke skal kunne straffes ved for eksempel lock out eller at organiserte ikke skal ha fortrinn foran uorganiserte.

Det er en bevisst og villet politikk fra Regjeringspartiene, som samtidig ønsker å privatisere store deler av arbeidsplassene med størst antall ansatte som er organisert. Dette ser vi spesielt innen helse- og omsorgssektoren, hvor det i tillegg er mange lavtlønnede i deltidsstillinger som vil bli meget hardt rammet av denne politikken.

I tillegg er denne regjeringen tungt inne i sjømatnæringen hvor fagforeningsknusing har vært gjort i årevis, og vi i dag ofte ser utenlands arbeidskraft på korttidskontrakter eller ansettelser via utenlandske oppdragsgivere, som stiller helt andre krav til organisering, minstelønn og arbeidstidsbestemmelsene en der omfattes i norsk arbeidsmiljølovgivning.

Vi kan ikke godta at det forekommer fagforeningsknusing her i landet. VI må sørge for at flest mulig arbeidstakere er organisert, har tariffavtaler og ikke minst; at også de som leies inn via utenlandske selskaper for å jobbe i Norge eller for norske selskap får samme vilkår.

Norge er BYGGET av fagforeningene! STOPP FAGFORENINGSKNUSINGEN!

Kilder:

https://e24.no/naeringsliv/i/EWXqL3/xxl-sa-opp-sin-eneste-tariffavtale-fortalte-ansatte-at-lo-ville-ta-oss https://frifagbevegelse.no/nyheter/elkjop-driver-fagforeningsknusing-hevder-hkforening-6.158.529825.727bcb117e

https://frifagbevegelse.no/nnnarbeideren/laksemilliardaren-har-i-arevis-jobbet-for-a-knuse-fagforeningen-her-er-hele-historien-6.469.651300.59f2d20593

https://www.adressa.no/pluss/nyheter/article10715031.ece

https://e24.no/naeringsliv/i/AdW9Lx/tidligere-ansatte-i-espresso-house-norge-forteller-dette-er-rovdrift-paa-unge-mennesker

https://e24.no/naeringsliv/i/pLl5eV/xxl-ansatte-i-undertoeyet-straffet-med-isvann-paa-krigsskolen

https://www.aftenposten.no/norge/i/JoLL0m/xxl-ansatte-maatte-gjoere-armhevinger-som-straff-fra-ledelsen

Nann Jovold-Evenmo

Spaltist for iFinnmark

Kommentarer til denne saken