Fagforbundet Finnmark sier nei til pensjonskutt for uføre

Av

Fagforbundet Finnmark reagerer sterkt på forslaget fra regjeringa om kutt i uførepensjonen!

DEL

FinnmarksdebattenStatsråd Anniken Haugli (H) har varslet at hun vil fjerne skjermingsregelen for de som er født i 1955 eller senere.

I forbindelse med pensjonsreformen ble det bestemt at alderspensjonen fra folketrygda skulle levealdersjusteres. Dette betyr i praksis at yngre årskull må jobbe lenger for å få pensjon på samme nivå som eldre årskull. Tidlig ble det klart at dette ville slå helt urimelig ut for uføre, siden de av åpenbare grunner ikke kan velge å jobbe lenger. Det er ved 67 år at uførepensjonen fra NAV blir gjort om til alderpensjon. For å kompensere for denne uretten ble det innført et skjermingsfradrag. Det gir uføre en mildere levealdersjustering, enn for dem som går av som arbeidsføre. Det er denne ordningen regjeringa og nå vil kutte.

Fagforbundet Finnmark reagerer sterkt på at regjeringa nok en gang tar fra de vanskeligst stilte. Uførepensjonen fra NAV er lav. De uføre har heller ikke rett til AFP, siden kravet for å få det er at du er i jobb når du tar ut denne rettigheten.

Regjeringa følger med dette forslaget opp sin omvendte Robin Hood-politikk. De tar fra de fattige og gir til de rike. Vi vet hvem som har størst sjanse for å bli uføre. Det er de som står «på golvet» i krevende fysiske jobber. Vi snakker om for eksempel renholdere, helsefagarbeidere og assistenter. Blant disse vil omtrent hver femte arbeidstaker bli ufør. Våre slitere fortjener en bedre behandling. Andelen uføre blir lavere i yrkesgrupper med høyere lønn og «finere» tittel.

I Finnmark har vi mange slitere og derfor også mange uføre. I 2019 har 11% av innbyggere mellom 18 og 66 år uføretrygd. Det er en økning på 4% fra i fjor. Andel unge uføre øker i hele landet. Kanskje man heller bør se på hva man kan gjøre for å forebygge?

Statsråd Anniken Haugli har lagt fram regnestykker som viser at yrkesaktive som tar ut pensjon svært tidlig, kan komme like dårlig eller dårligere ut. Fagforbundet Finnmark mener sammenlikningen ikke er relevant. Det er et problem at de lavest lønte også kommer ut med en lav pensjon, dersom de tar ut pensjon tidlig. Men det er ikke et argument for å svekke rettighetene til de uføre. De velger ikke å være uføre! Man må også huske at uføre har hatt vedvarende lavere inntekt fra de ble uføre og fram til de blir alderspensjonister.

Et viktig mål med pensjonsreformen var å stimulere folk til å jobbe lenger. Det ser i hovedsak ut til å ha slått til, og med vedtaket om ny offentlig tjenestepensjon, vil det bli mer lønnsomt å jobbe lenger også for de offentlig ansatte. Hvis trenden fortsetter, slik statsråd Haugli sier hun tror, vil forskjellen i alderspensjon for uføre og de som beholder helsa også fortsette å øke.

Dermed blir uretten overfor de uføre også større og større. Det skulle bare mangle at ikke regjeringa skjermer dem som ikke kan påvirke pensjonen sin og heller ikke livssituasjonen sin med en mer moderat levealdersjustering. Fagforbundet Finnmark er stolt av den Norske modellen der de som behøver det blir tatt vare på når de behøver det. Den må vi verne!

Forslaget er nå sendt på høring.

Fagforbundet Finnmark ber regjeringa snu i denne saka. Det betyr lite for økonomien i Norge og svært mye for de som rammes.

Astrid Elisabeth Hasselberg

Opplæringsansvarlig og leder Samfunnspolitisk og internasjonellt utvalg

Fagforbundet Finnmark

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags