Even Blomkvist, bestyrer på Tirpitz Museum, mener at situasjonen er alvorlig for museet i Kåfjord.

– Vi har slitt i mange år etter at E6-en ble lagt om, for 3–4 år siden. Vi mistet mye av trafikkgrunnlaget. Det har vært ett tap på mellom 1500 til 2000 besøkende hvert år. Det er ganske betydelig for ett lite museum, sier Blomkvist.

Med tanke på situasjonen har han dermed bedt Alta kommune om at museet får overta Kåfjord sykehjem når det legges ned.

Frykter flytting eller nedleggelse

– Vi har sett oss rundt etter forskjellige løsninger. Det ville vært veldig kostnadskrevende å flytte museet eller å bygge nytt. Det har ligget i kortene at sykehjemmet skal legges ned, og det som gjør at vi er spesielt interessert i sykehjemmet er at det per i dag ligger på samme eiendom som sykehjemmet. Vi har ikke fått noe svar fra kommunen ennå. Men vi håper selvfølgelig at det skal løse seg på ett eller annet vis, sier Blomkvist.

Museet som åpnet i 2005, kan gå dukken eller bli nødt til å flytte, med mindre de får overta sykehjemmet, mener han.

– Det er synd om det kommer til at museet må legges ned. Men når man først er i situasjonen kan det hende man kan flytte det til Alta sentralt, Hammerfest, Tromsø eller Trondheim. Vi må ikke på død og liv være i Kåfjord, men flytte etter hvor det er best grunnlag for å drive museet. Men det er ganske betydelig arbeid å flytte det. Det er en stor samling, og hovedmuseet for Tirpitz med mest omfattende samling.

 

Tar ikke ut lønn til seg selv

Museet drives stort sett på frivillig basis, forteller han. Målet er å kunne utvikle det videre.

– Jeg tar ikke ut inntekt selv. Men man må lønne de som jobber der om sommeren. Jeg har hatt annen jobb i alle år. Det har bare vært drevet på ideologisk grunnlag sånn sett. Jeg har lagt ned så mye arbeid i det at man håper at man på sikt kan kunne leve av det og å utvikle det videre.

Dersom de får overta bygget, ønsker Blomkvist nemlig å gjøre Tirpitz-besøket til noe større:

– Vi ønsker å utvide drifta til å gjelde litt andre ting som nordlysturisme. Som vil gi oss helårsdrift der. Med bedre skilting og litt bedre tilbud er det absolutt mulig å drive det.

I mailen til kommunen går han nærmere inn på de store planene han ser for seg:

– Om vi får muligheten til å overta sykehjemmet skal vi utvikle det til en unik reiselivsbedrift i Kåfjord, vuggen til en hel rekke attraksjoner. Det ligger til rette for nordlysopplevelser, hundekjøring, isfiske og fjordfiske, sommeraktiviteter, samt overnatting og bespising, i tillegg til de mange historiske godbitene vi har.

Tror på 10–15 arbeidsplasser

Han tror på store ringvirkninger for hele lokalsamfunnet.

– Vår beregninger tilsier at satsingen på sikt vil generere 10–15 heltids og deltids arbeidsplasser til lokalsamfunnet. Det vil kompensere for arbeidsplassene som går tapt når sykehjemmet legges ned.

Ellers forteller Blomkvist at det var som følge av interesse fra barndommen av at museet ble til i Kåfjord:

– Det er et privat museum som jeg har bygget opp. Begge besteforeldrene mine var med i Narvik-fronten og kriget mot Tyskland der. Jeg vokste opp med krigshistorie, og fikk interessen tidlig allerede i barneskolealder. Bussjåføren som kjørte meg på skole hver dag, spionerte på tyskerne på Tirpitz. Han er en av haleheltene til Norwegian i dag. Han fortalte en del historier til meg i oppveksten, sier Blomkvist til iFinnmark.

 

– Kommunestyret avgjør

Rådmann i Alta kommune, Bjørn-Atle Hansen, sier følgende om vurderingen av museets henvendelse, angående å overta Kåfjord sykehjem:

– Vi har ikke kommet så langt. Det som skjer etter hvert er at det blir tatt takst av bygget og det legges ut for salg. Kommunestyret får til syvende og sist bestemme hvem vi selger det til.

– Hvor langt fram i tid er det?

– Det skal drives sykehjem til høsten 2020. Jeg regner med rundt årsskiftet. Det må tas takst av bygget og så legges ut for salg. En ting er hva taksten sier, og en annen er hva markedet er villig til å betale. Det er flere interessenter som lukter på det, blant annet Montessoriskolen i Kåfjord.