Norge vil foreløpig ikke åpne for den samme listen 1. juli.

– Regjeringen tar sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli dersom smittesituasjonen tilsier det. Foreløpig er det ikke tatt stilling til en ytterligere åpning av grensene mot andre land, men vi følger godt med på utviklingen internasjonalt, sier statssekretær Hilde Barstad i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB.

Borgere fra følgende land får fra 1. juli lov å reise til EUs 27 medlemsland: Algerie, Australia, Canada, Georgia, Japan, Montenegro. Marokko, New Zealand, Rwanda, Serbia, Sør-Korea, Thailand, Tunisia og Uruguay.

Kina står på listen som det 15. landet, men det betinger at Kina åpner sine grenser for EU-borgere.

USA, som har flest tilfeller av koronasmitte og koronadødsfall i verden, står ikke på listen. Heller ikke reisende fra land som Russland, Brasil og India slipper foreløpig inn i Schengen-området.