Lovnader om både jernbane på hans vakt og andre dilledaller er noe han kommer med som løfter. Men hovedpunktet, som finnmarkingene er opptatt av, det er bare «dersom det finnes et demokratisk vedtak, så skal de få oppløst storfylket» Er du seriøs? 86 % av dem som stemte i Finnmark sa NEI til sammenslåing, og så skal du ha enda en runde? Hør på folket, slutt å prate tåkeprat!

Kjære Støre, skal du ha velgere i Finnmark og Troms er det følgende liste du bør garantere om du vinner valget, og love å gå av momentant dersom du ikke innfrir dette i løpet av første to år i den posisjonen:

1. Oppheving av sammenslåingen: Dette tåkepratet ditt om «dersom demokratisk valg», blablabla ... Det må du slutte med. 86 % er et ruggende NEI til denne sammenslåingen, og dere valgte IKKE høre på folket da, så hvorfor skal vi tro du vil høre på oss nå?

Her bør du garantere oppheving av sammenslåingen.

Du får ikke en tøddel av velgere om du ikke garanterer dette, med den ekstra lovnaden at dersom dette ikke er gjort innen to år etter valget, så går du av. Da først vil vi kanskje vurdere å tro på dine løfter.

2. Reversere kuttene i AAP og beholde skjermingstillegget til uføre. Samt gjeninnføre alle usosiale kutt som de blåblå har gjort. Blant annet gjeninnføre barnetillegget for uføre og de på AAP, samt gjeninnføre ung ufør på AAP! Skjermingstillegget som skal fjernes er et usosialt kutt som mange uføre kaller en «aktiv dødshjelp», fordi det innebærer så store økonomiske konsekvenser for uføre. Når da i tillegg NHO og Arbeidstakerorganisasjonene fremforhandlet et slitertillegg for arbeidstakere i lavlønnsyrker, er dette enda mer usosialt.

3. Sørge for at ilandføringen på Veidnes blir en realitet. Skal det være boring på sokkel utenfor Finnmark, så skal jaggu dette ilandføres i Nord-Norge, altså Finnmark.

Dette med å hente pengene fra oss og ned til sør er en uting som må slutte. Godene skal de ha, lovnader kommer de med, men får man det som loves i Nord? Nei!

Garanter ilandføringen på Veidnes.

4. Sørge for at alle oppdrett blir pålagt å være lukket, samt sørge for at alle nye er landbaserte. Vi er lei av at store konglomerater som MOVI, Grieg og Cermaq får spy ut pellets, lusegift og annet møkk i våre nydelige fjorder. I tillegg bør det innføres totalforbud mot oppdrett i terskelfjorder, som blant annet Frakkfjorden i Loppa, hvor der er gytefelt for torskefisk. Det bør også innføres totalforbud mot oppdrett i fjorder der det hekkes både rødlistede og gullistede fugler.

5. Sørge for gjenoppbygning av fiskeflåten, samt sikre ilandføring og bearbeiding av fisk lokalt. Finnmark og deler av Troms er fiskeri, og oppdrett er IKKE fiskeri. Dersom man får bygget opp fiskeflåten med flere småbåter, og færre industribåter, så er det liv laga for næringa, distriktene og folket generelt. Vi trenger lokalfiskerne, for ikke å snakke om fiskemottakene og lokale fiskeforedlingsbutikker.

6. Forbud mot vindmøller i reindriftsområder, og spesielt i områder med mye vadefisk og ørn. Ørnebestanden vår er faktisk utrydningstruet, og vindmøllene er dreper dem. Når det gjelder vindmøller er det faktisk slik at man ødelegger enorme områder natur for å få opp disse møllene, derfor er de ikke så forbanna bra for miljøet som dere, og andre mener.

Vindmøllene produserer inntekter til private selskaper og ikke staten og folket. Ergo; Forby dritten!

7. Statlig drift av offentlige tjenester som Luftambulansen, sykehusene og samferdsel. Her er viktig for HELE landet. Luftambulansen i nord er en stor privat kapitalistisk vits som ikke fungerer. I tillegg er helseforetakene en topptung byråkratisk mølle som gjør det vanskeligere for leger, sykepleiere og jordmødre å ha tid til pasienter og brukere. Derfor er det viktig å overføre dette til fylkeskommunene eller staten, slik at man slipper dette topptunge byråkratiet med masse ledere og mellomledere som trekker store dere av utgifter i lønn. Samferdsel er viktig for distriktene og næringa i distriktene. Privatiseringen og anbudene skulle gi billigere billetter og flere avganger, men det vi i distriktene har oppdaga er at det er færre avganger, dårligere båter (som ikke klarer gå i en liten bris engang), og et prishopp som gjør at folk ikke har råd til å reise.

8. Lokalskattefordeler. ALL INDUSTRI som drives i Troms og Finnmark bør beskattes slik at all skatt går tilbake til disse stedene. At all gevinst telles på hovedkontorene i Bergen, Oslo og Stavanger bør sluttes med; inntjening i Finnmark; da skal det skattes til Finnmark også; slik at man får tilbake det som brukes. Det skulle da fanken bare mangle.

I tillegg bør man sørge for at minst 60 % av ansatte er lokalt ansatte, og det bør være totalforbud mot 6 måneds kontrakter for EØS-borgere, da dette er ren skjær sosial dumping.

9. Tog til Nord-Norge og bedre fly: Dette sier vi ja takk til. Men husk at da bør det bli nordnorske godsmeglere som kan ta dette med NSB/VY. VI ønsker ikke at det skal være privatisering av jernbanen, DEN bør være offentlig/Statlig, både med tanke på bygging, vedlikehold og ikke minst; Offentlige ansatte med skikkelige arbeidsforhold. Sosial dumping, kapitalistisk minstemål er vi ikke tjent med, spesielt ikke i Nord hvor vi har utfordringer med vær og vind. Men ikke tro at tog til Finnmark og Troms kan ta over for fly, for der bør det være begge deler. Sørg for avganger nok med fly, også på kortbanenettet. Og subsidier heller flyvninger nordover, slik at man får billigere billetter der, kontra 199 kroner til London eller Paris.

10. STATENS vegvesen. Dette skal være en statlig oppgave, og tilhøre staten. Ikke fylkeskommunene. Få Statens vegvesen tilbake til statlig eierskap, med et godt fagmiljø og bedre styring.

Skal du VINNE finnmarkingene over; har du en lang vei å gå. I tillegg bør dere beklage at Arbeiderpartiets finnmarkspolitikere regel rett dolket finnmarkingene i ryggen. Folket stemte, med overveldende flertall, MOT sammenslåingen. Likevel løp politikerne til Troms og inngikk avtaler fordi de var redde for ræva si; altså redd for å ikke ha gode nok politiske posisjoner.

Det nytter ikke komme i tiden etter en sånn fadese og tro man skal vinne folk over, for er det en ting Finnmarkinger har; så er det god hukommelse. VI sier det kanskje ikke, men vi glemmer aldri. Når vi da ser at Finnmark faktisk ente under Troms, hvor Troms har makta, og nå begynner politikerne å angre seg når de oppdager at kjøttvekta taler. De oppdager nå at man mister mandater, mister eierskapet til Finnmarkseiendommen, ting blir dyrere og ikke billigere som man påsto i sin propaganda.

Ja, for ikke å snakke om at det jeg har advart mot i flere år; Endring i valgloven som igjen fører til en endring i mandatene på Stortinget. Vi har vært heldige siden 1837, da formannskapslovenes inntog i Norsk Politikk tok høyde for lavere befolkning i distriktene, man var spredt, men valgte gi tyngre stemme i distriktene, fordi det var her maten ble produsert, og for at ikke byfolket skulle overkjøre distriktet. Det var en utjevningspolitikk som var uhyre viktig. At politikerne i storfylkene nå først har oppdaget dette, til tross for advarsler; vel det for sent å klage nå. Jeg vet ikke helt om det er etterpåklokskap eller om dere rett og slett har vært stokk hakke dum!

Dårlige vedtak, og dårlige valg kommer tilbake og biter en i ræva, som vi så fint sier.

Så Støre, mitt tips til deg:

Her trenger dere en massiv opprydding, og en steike god distriktspolitikk som LØFTER Troms og Finnmark i hver sine fylker, som styrker dem både politisk og økonomisk. Om ikke; kan dere se langt etter stemmene til folket som i alle år har vært en politisk og menneskelig paria for dere på Stortinget.

Takk for at du lytter.

Nå kan du sørge for å faktisk gjøre noe.