Tyskland angrep Norge 9. april 1940. Mens forsvarskampen i Sør-Norge varte i tre uker, varte den to måneder i Nord-Norge. Fordi kampene først var avgrenset til Narvik-området, senere også til søndre Nordland, kunne både den militære og den sivile mobiliseringen foregå langt mer organisert i Nord-Norge enn det var mulig sørpå. NRKs tre kringkastere i Bodø, Tromsø og Vadsø og Nord-Norges 33 aviser ble en del av den ideologiske forsvarskampen. De aller fleste mediefolk støttet av egen overbevisning de lovlige norske myndighetene og våre allierte, og en viss sensur fra myndighetene sikret at det virkelig skjedde.

To aviser i Nord-Norge skilte seg ut ved at de i utgangspunktet kunne mistenkes for å motarbeide Norges forsvarskamp. Den ene, Finnmark Fremtid i Vardø med Aasmund Nygaard som redaktør, tilhørte Norges Kommunistiske Parti (NKP), og NKP stilte seg våren 1940 nøytralt i verdenskrigen og advarte mot både britisk imperialisme og tysk nazisme. Den andre, bladet Nordland i Bodø med Alfred Syverud som redaktør, hadde stått politisk nær Vidkun Quisling og hans parti Nasjonal Samling. Derfor er det et svært merkelig sammentreff at akkurat disse to avisene mangler fra arkivene fra akkurat denne perioden med forsvarskamp fra 9. april til 9. juni 1940. Og dette gjelder både Nasjonalarkivet i Mo i Rana og de norske universitetsbibliotekene.

Avisen Finnmark Fremtid tilhørte altså NKP og kom ut i Vardø fra 1924 til 5. august 1940, da den ble forbudt av de tyske okkupantene. Siste utgave i arkivene før det tyske angrepet er nr. 27 fra 8. april 1940, deretter er det et hopp til nr. 44 datert 10. juni 1940.

Vidar Eng

Vidar Eng er født i Oslo i 1950 og bor i Tromsø. Han er fra 2012 pensjonert statsmeteorolog og ble master i historie i 2006. Han var tidligere med i AKP og senere SV. I 2013 skrev Eng boka "Terje Wold - en terrier fra nord" om mannen fra Øst-Finnmark som var Ap-ordfører i Vadsø, justisminister i Nygaardsvold-regjeringen fra 1939 til 1945, stortingsmann fra Finnmark og høyesterettsjustitiarius. I 2018 kom Eng med boka "Fra antimilitarist til forsvarsminister. Fredrik Monsen og 1930-tallet" om han som var forsvarsminister i Nygaardsvold-regjeringen fra 1935 til 1939.

Det er godt dokumentert at NKP sentralt våren 1940 så på verdenskrigen som en stormaktskrig som ikke angikk arbeiderklassen. Partiet var sterkt påvirket av Sovjetunionen som på denne tiden sto nærmere Hitlers Tyskland enn vestmaktene Storbritannia og Frankrike. Til forskjell fra og i opposisjon til den sentrale partilinja sto Troms NKP fra 9. april til 9. juni 1940 for en helt annen holdning og støttet helhjertet Norges forsvarskamp og den lovlige Nygaardsvold-regjeringen. Fordi alle utgavene av Finnmark Fremtid fra denne perioden mangler i arkivene vet vi ikke sikkert hva denne avisen skrev og mente. Men avisen ble iblant omtalt i andre nordnorske aviser. Venstres avis Haalogaland i Harstad siterte 20. april 1940 fra Finnmark Fremtid og kritiserte avisen for å være mer anti-britisk enn antitysk. Arbeiderparti-avisen Nordlys i Tromsø var enda krassere og skrev følgende 27. april 1940:

Kommunistavisen i Vardø var fullstendig nazistisk de første dagene etter krigsutbruddet. Senere er den blitt noe mer forsiktig. Men ingen skal beskylde den for et bebreidende ord om de tyske overfallsmenn. Man må få inntrykk av at bladet håper på et norsk-engelsk nederlag og en tysk seier. Stakkars mennesker.

Ap-avisen Finmarken i Vardø skrev i en lederartikkel 4. mai 1940 om «En omvendelse». Den påståtte omvendelsen handlet da om at Finmarken mente at Finnmark Fremtid høsten 1939 hadde overfor «den nazistiske fare ikke bare vært lunken, men direkte forståelsesfull.», men Finmarken mente å se en mer antinazistisk og patriotisk linje etter den tyske invasjonen. Det kan jo også ha vært at avissensur fra de norske myndighetene tvang avisen til å skrive noe annet enn de helst ville. Det er trist at vi ikke kan sjekke i arkivene hva avisen Finnmark Fremtid virkelig skrev.

Jeg har som historiker vært særlig interessert i det som skjedde i Nord-Norge i perioden fra 9. april til 9. juni 1940 og blant annet skrevet masteroppgave om opinionen i Troms fylke i disse to månedene. Senere har jeg utvidet dette til å skrive om sivilsamfunnet i hele Nord-Norge i disse to månedene. Det hadde vært svært interessant å kunne få tak i avisen Finnmark Fremtid fra hele denne perioden.

Det ville øke vår kunnskap om denne viktige perioden i norsk historie. Kan noen ha tatt vare på denne periodens aviser, noen med familietilknytning til den tidens NKP eller kanskje tvert imot noen som den gang sterkt mislikte det som sto i Finnmark Fremtid?

Dersom noen skulle vite noe om de manglende avisutgavene av både Nordland og Finnmark Fremtid, håper jeg de kan kontakte meg ([email protected]) eller Rigmor Sjøvoll ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.