Det har i mange år vært stor interesse blant innbyggere for å synliggjøre den samiske kulturen, mye er blitt gjort av enkeltpersoner, foreninger og Sør-Varanger kommune, blant annet er det opprettet et same-politisk råd. Både i skole og barnehage har interessen for det samiske vært betydelig. Mange av den eldre generasjon samer har engasjert seg.

Å anerkjenne og ta tilbake sin samiske identitet er blitt viktig. Historiene om tapt språk under fornorskningsprosessen er mange, historier som er spilt inn til sannhets- og forsoningskommisjonen. Kommisjonens funn vil Senterpartiet ta på alvor. Det må prioriteres høyt å iverksette tiltak som kan gjøre opp for noe av den uretten som ble begått. Kommisjonen vil avgi sin rapport i 2023, men tiden er inne til å gjennomføre tiltak før den tid.

For å leve i og ta vare på vår kultur, vårt språk og våre tradisjoner, trenger vi flere møteplasser. Språkutvikling, språkopplæring, overføring av tradisjonskunnskap, identitetsbygging og felleskap krever at folk møtes, på tvers av bakgrunn, alder og interesser. Etablering av språksentre er i tråd med Senterpartiets samepolitiske program.

Dette er også i tråd med Sametingets uttalte politikk for å ta tilbake et tapt språk. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl uttrykte i forbindelse med sitt besøk ved det etablerte Barnehuset i Kirkenes, viktigheten av å ha samisk kompetanse i barnehus-tilbudet, og at regjeringen ønsker å styrke dette. Viljen og interessen for å styrke samisk språk- og kultur er veldig sterkt tilstede på alle plan.

Sør-Varanger Senterparti forutsetter drahjelp fra alle instanser for en snarlig realisering av et samisk språk- og kompetansesenter i kommunen.

Guovddášbellodat/Senterpartiet i Sør-Varanger 12.01.22 - Årsmøte.