Et­ter fire år med kon­troll over egen øko­no­mi bar det inn igjen i RO­BEK: – Det blir tøf­fe ti­der, sier ord­fø­rer

I 2015 fikk Ka­ras­jok kom­mu­ne til­ba­ke kon­trol­len over øko­no­mi­en. Fyl­kes­man­nen var for­nøyd med job­ben som var gjort og tok kom­mu­nen av lista. 13 sep­tem­ber i år var Ka­ras­jok igjen til­ba­ke i RO­BEK. Nå må det tas grep.