«Et høsteventyr med dype røtter»

BOLYST OG TRIVSEL: Elgjakt handler mye om tradisjon, og jakta har ei linje tilbake til de første finnmarkingene. Det skriver FeFos utmarksleder. I fjor ble 758 elg registrert felt i Finnmark.

BOLYST OG TRIVSEL: Elgjakt handler mye om tradisjon, og jakta har ei linje tilbake til de første finnmarkingene. Det skriver FeFos utmarksleder. I fjor ble 758 elg registrert felt i Finnmark. Foto:

Av

I disse dager er over 2000 finnmarkinger på elgjakt.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dersom du studerer helleristninger fra Finnmark, vil du finne elg og jegere sammen med en rekke andre dyrearter. Elgjakta er en del av arven vi har sammen på Finnmarkseiendommen.

25. september starter elgjakta for fullt hos oss, men allerede 1. september startet den i Karasjok og Kautokeino av hensyn til reindrifta. Det er ei fantastisk tid både for oss og jegerne. Storslåtte naturopplevelser og gode sjanser for å sikre seg elgkjøtt. I år har vi til sammen om lag 300 elgjakttilbud for elgjegerne på Finnmarkseiendommen.

Bærekraftig for lokalbefolkningen

FeFo baserer jaktforvaltningen på bestandsplaner. De er vårt styringsverktøy for å sikre bærekraftige elgstammer på Finnmarkseiendommen. Ingen andre steder i Norge ser vi en like helhetlig og storskala elgforvaltning. Bestandsplanene evalueres av FeFo i samråd med lokale bestandsplangrupper, blant annet gjennom de årlige bestandsplanmøtene. Sammen gir dette oss grunnlag til å gi fellingstillatelse basert på kjønn og aldersgruppe på elgen.

To ting skiller derimot elgjakta på Finnmarkseiendommen fra resten av Norge: Etter Finnmarkslovens § 23 er elgjakt en rettighet for bosatte i Finnmark. Det er imidlertid åpnet for at jegere bosatt utenfor fylket kan delta på lokale jaktlag. I tillegg er prisnivået hos oss rimeligere enn hos Statskog og fjellstyrene.

Begge deler henger sammen med at loven skal sikre at lokalbefolkningen har den sterkeste retten til naturen.

FeFo sin jobb er å sørge for det.

Viktig for jegerne

Hvert år jakter over 2000 elgjegere på Finnmarkseiendommen. I fjor ble det registrert felling av 758 elg hos oss. Tana, Karasjok og Porsanger er kommunene det felles mest elg i.

Vi vet at elgjakta er viktig for jegere flest. En studie ved Høgskolen i Hedmark fra 2013 viste at det å komme seg ut, treffe jaktvenner og være selvforsynt med kjøtt gjorde elgjakta til en kilde både for helse og velvære for jegerne.

En jeger sa det slik:

«Elgjakta er liksom en totalpakke med mange forskjellige faktorer. Alt ifra det sosiale i koia til forberedelser om sommeren der en trener hund i tjue varmegrader i myggsvermen og faans oldemor, til de ultimate opplevelsene i selve jaktsituasjonen der en feller de største oksene. Elgjakt er ikke bare det å skyte elg, det er veldig, veldig, mye mer enn det».

Ergo handler det ikke bare om jakt, men også om bolyst og trivsel. Ei jakt som har ei linje fra de første finnmarkingene og til oss som bor her i dag. Kort sagt, ei jakt som gjør at elgjakt er oss.

Skitt jakt på Finnmarkseiendommen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags