«Et av norgeshistoriens største naturinngrep»

UTSIKT FRA RÁSTTIGÁISA: Omtrent slik vil Davvi vindkraftverk se ut fra Rásttigáisá, men antall vindturbiner, eller vindmøller som mange sier, er ikke bestemt.

UTSIKT FRA RÁSTTIGÁISA: Omtrent slik vil Davvi vindkraftverk se ut fra Rásttigáisá, men antall vindturbiner, eller vindmøller som mange sier, er ikke bestemt. Foto:

Av

Konsesjonssaken for Davvi er under behandling hos NVE men har ikke stått på det politiske sakskartet i Lebesby kommune.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Senterpartiet skriver i sitt innlegg at vindkraftverket har vidtrekkende og store konsekvenser og derfor må politisk behandling og planlegging ha en grundighet som gjenspeiler dette. Det er riktig nok.

Men: De store konsekvensene ved Davvi er kjent. Det er ikke noe å sitte å vente på.

LES OGSÅ: «Vindindustrien skal ikke få ødelegge våre fjell og vidder!»

Da dette er et av norgeshistoriens største naturinngrep, er det på sin plass å stille spørsmål om hvorfor Lebesby kommune ikke vil behandle denne saken.

Dette er et av Europas siste og Norges nest største sammenhengende område som går under kategorien villmark.

Når vi vet at Norge nå har ca. 11 % av sitt fastlandsareal igjen som kategoriseres som det, så har vi ikke råd til å stykke det opp. Vi har både nasjonale og internasjonale forpliktelser til å ta vare på slik natur.

LES OGSÅ: Går nye veier for å stanse vindkraftverket: – Vi må forsøke å stoppe den her galskapen

Snøugla hekker tidvis her. Området er veldig viktig for å få reetablert en levedyktig fjellrevstamme i Finnmark. Dette er to svært utrydningstruede dyrearter i Norge.

Vi vet også at sammenhengende naturområder er viktig for det biologiske mangfoldet.

Laksefjordvidda er vel kanskje Norges mest kjente arena for friluftsliv og sportsfiske og er et svært viktig ressursområde for lokalbefolkningen som bor rundt vidda.

Det er også et reinbeitedistrikt som blir delt i to av ca. 260 vindturbiner med en høyde på 200 meter – og mer enn det.

LES OGSÅ: Lebesby kommune har ikke sagt ja Davvi vindpark

Alle vil forstå at Davvi vil få store natur, miljø- og forurensnings følger – et totalt irreversibelt naturinngrep.

Ifølge WWF’s living planet report, som blir utgitt annethvert år, (anbefalt lesning) er i dag en firedel av alt land på jorden fritt for menneskelig aktivitet. Om 30 år vil kun en tiendedel være igjen. De siste tiårene har det vært enorme tap av natur.

FN sitt naturpanel konkluderer med at tap av natur er et like alvorlig problem som jordas klimaforandringer.

Det er ikke kunnskap og viten om prosjektet man har manglet for å ta dette opp til behandling på et langt tidligere tidspunkt.

Bare det faktum at dette er Norges nest største villmarksområde burde i seg selv være grunn god nok til å si nei for å ta vare på Laksefjordvidda og Rastigassa.

LES OGSÅ: Sterk vindkraftmotstand også her i Finnmark

Så da kommer 1000 kroners spørsmålet:

Hvorfor har ikke Lebesby kommune dette på sakskartet?

Karasjok, Utsjok, Tana og i praksis også Porsanger og ikke minst FeFo har sagt nei til utbygging i dette området.

Senterpartiet påstår at «en stor del av innbyggerne i kommunen bor nært opptil det aktuelle området.» Det gjør de ikke, da de fleste innbyggerne og det politiske tyngdepunktet befinner seg i Kjøllefjord – langt unna.

Kan det være slik at den politiske avgjørelsen om Davvi allerede er tatt? At når det kommer signaler fra Dirdal & co. om at konsesjonssøknaden skal avgjøres, hasteinnkalles det til kommunestyremøte og banker saken gjennom med ja til utbygging for å få minst mulig støy rundt Davvi?

LES OGSÅ: Hvis Lebesby bestemmer – stopp Davvi vindkraft

Lebesby kommune har tidligere uten noen innsigelser eller forbehold sagt ja til et gigantisk vindkraftverk ved Kinnarodden og store områder rundt.

De har sagt ja til et stort vindkraftverk på Nordkynfjellet sør for Eidsfjorden, de har sagt Ja til et vindkraftverk ved Skjøtningberg og selvsagt etableringen av vindkraftverket på Gartefjellet.

(Det sittende kommunestyret i Lebesby har selvfølgelig ikke noe med disse avgjørelsene å gjøre. Dette skjedde da Harald Larssen var ordfører. Han sitter nå som rådmann i kommunen).

LES OGSÅ: Vindkraftutbygging i Finnmark, hvem skal bli hørt?

Ordfører Akselsen ønsket i sin periode enda flere aktører innen kraftindustrien velkommen til å etablere seg i kommunen.

Nåværende ordfører har sammen med en del av sine ordførerkollegaer fra Ap i Finnmark i et leserinnlegg tidligere i år, talt varmt for storstilt vindkraftutbygging og gruvedrift i fylket.

Rådmann Harald Larsen informerer på kommunens nettsider om at det er investert i 4 hel- elektriske biler. Istedenfor å reklamere med at bilene kan lades med lokal ren, miljøvennlig produsert vannkraft, velger han å promotere en svært omdiskutert energiform som har store negative miljøkonsekvenser.

LES OGSÅ: Viktig for Lebesby

I lys av ovennevnte framstår Lebesby kommune som svært positive til vindkraftutbygging.

Signalene fra den politiske og administrative ledelsen gjennom år kan vanskelig tolkes som annet enn at den ønsker svært mye mer utbygging.

Det er derfor heller ikke rart at Lebesby blir oppfattet som positive til Davvi.

Vi vil oppleve at nye utbyggere kommer til å stå i kø for å sikre seg arealer i Lebesby kommune.

De som i fremtiden vil etablere seg med- eller videreutvikle turisme i Lebesby, bør kanskje ikke gå i banken og låne penger med mindre de skal satse på vindmøllesafari.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags