Et alternativ er at ny vei skal gå her og at bygget fjernes: – Vi er ikke blitt kontaktet

– Det er bare en arbeidsskisse, svarer kommunen.