Gå til sidens hovedinnhold

Er tanavassdragets fiskeforvaltning handlingslammet?

Artikkelen er over 1 år gammel

FINNMARKSDEBATTEN Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For situasjonen er at det vedvarende overfisket i Tanavassdraget ser ut til å fortsette. Forskere har bekreftet meldinger fra lokale fiskere om at det blir mindre laks i elva år for år. Overfiske blir ekstra synlig når strenge reguleringer heller ser ut til å forverre situasjonen. Det som skulle stå igjen som gytefisk i elva fiskes rett og slett opp.

RÅDENE

Råd om beskatning av laks for perioden 2021–2025 gitt av vitenskapelig råd for lakseforvaltning er også helt klare. De sier: For Tanavassdraget, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning gir råd om at det er sannsynlig at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres betydelig for å sikre oppnåelse av gytebestandsmålet.

Og for Kárášjoha og Iešjohka gir de følgende råd, Forvaltningsmålet er langt fra oppnådd for denne bestanden, det har vært et svært lite eller ikke noe høstbart overskudd og bestanden bør ikke beskattes.

RÅDENE FOR ANDRE LAKSEVASSDRAG

For Altaelva og Repparfjordelva har det vitenskapelig råd for lakseforvaltning gitt følgende råd, Denne bestanden tåler sannsynligvis høyere beskatning dersom innsiget blir som i de senere år. Hvilken skjebne som vil innhente den nasjonale lakseelva Repparfjordelva gjenstår å se, men ft står det altså svært bra til der.

Det samme rådet om beskatning er gitt for Lakselva i Porsanger og Kongsfjordelva. Gjennom media er vi blitt kjent med at det har vært gjort aktive strakstiltak for å sikre laksebestanden i Lakselva og Kongsfjordelva. For Kongsfjordelva har tiltakene vært så vellykkede at det lokalt er vurdert å øke baglimiten pr. døgn.

FREDNING AV TANAVASSDRAGET

Slik situasjonen er for Tanavassdraget så hadde ikke lokale fiskere i Kárásjohka og Lešjohka merka noe særlig til en fredning over en 5 til 10 års periode. De er allerede godt vant med denne situasjonen. Og en ting til, det er svært meningsløst å regne i prosenter hvor mye den ene eller den andre har mista av fisketiden i en situasjon hvor det er snakk om å berge laksebestanden. Det er tilstrekkelig antall gytelaks som avgjør fisketiden i Tanavassdraget i fremtiden.

Kommentarer til denne saken