Gå til sidens hovedinnhold

Er SV og Arbeiderpartiet en del av løsningen for velgere i Kautokeino og Alta?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ved høstens nominasjonsprosess i Finnmark AP kom det fram at Arbeiderpartiet mangler respekt for syke eldre, fødekvinner og akutt syke pasienter i Alta, Kautokeino og distriktene i Finnmark, særlig i Vest-Finnmark. Det er kjernen i konflikten som politikere fra Ap, SV og partiet Rødt har skapt i Vest-Finnmark.

I høst så vi et AP i fri dressur mot Alta. Det kom ikke overraskende for oss velgere. For Ap er et parti som gjennom år har motarbeidet befolkningen i vår region. I høst gjorde Ap det igjen ved å stemme nei til forslag fra Alta AP om at Alta skulle ha fødeavdeling, geriatri og akutt tilbud i Finnmarks største by. Et tilbud som kunne sikre samfunnssikkerheten for befolkningen i Kautokeino og Alta med distriktene rundt. Et tilbud som skal gi vår befolkning del i en felles offentlig helse- og sykehustjeneste som norsk lovgivning legger føringer for og som skal være tilgjengelig for alle uansett hvem de er, og hvor de bor. Et tilbud som også vil skape bolyst for ungdommen slik at Finnmark i fremtiden kunne ha Alta som et vekstsenter til beste for hele Finnmark.

Bestemmelsene som ble tatt av Finnmark Arbeiderparti sist høst er historie. Det går mot valg. Arbeiderparti ordfører i Hammerfest og 2.-kandidat for Arbeiderpartiet til Stortinget, Marianne Sivertsen Næss, startet valgkampen i et debatt innlegg i Finnmark Dagblad denne uken. Der lovet Sivertsen Næss følgende: «Som 2.-kandidat til Stortinget for Finnmark Arbeiderparti vil jeg jobbe hardt for at helsebudsjettene økes, slik at vår felles offentlig helsetjeneste styrkes og er tilgjengelig for alle uansett hvem de er, og hvor de bor. Fordi folks trygghet avhenger av at hjelpen kommer når de, pasientene min anm., trenger den.»

Du som har fulgt med Pasientfokus sine avisinnlegg og arbeid de siste fire årene har hørt ordene før. I alle fall hadde den eldre tidligere Ap velgeren fra Alta det. Etter å ha lest Sivertsen Næss sine ord ringte han og sa det slik: » Ho Næss i Hammerfest må ha lest Pasientfokus sin FB side og gjort ordene til sine egne. For her fraktes vi Alta folk over Sennalandet år etter år – ja, Kautokeino folk også – og betaler for utfordringene med tap av livskvalitet og egen helse – for at Hammerfest skal vernes – for det var det ho sa ho Hansen til avisa. Hammerfest ordføreren har neppe reist med ambulansebil og må late vannet i snøkanten på Skaidi. Eller slik min kone måtte gjøre det – sette seg på huk mellom to biler i 30 minus. »

Det den eldre herren viste til er en artikkel i Altaposten 12. februar. Leder for Finnmark Ap, Kristina Hansen, la fram AP partiets utredning om Alta skulle få geriatrisk avdeling. Ifølge Alatposten sa Kristina Hansen at fordi Ap må verne Hammerfest sykehus kan ikke Ap støtte en akuttmedisinsk avdeling i Alta. I Alta har vi vernet de 7000 år gamle bilder i berg i Hjemmeluft. For Hammerfest sin del skal AP verne et helsesystem som ikke er forenlig med liv og god livskvalitet. Et system som stjeler år fra livene til våre folk.

På den måten står Arbeiderpartiet i Finnmark fram som et rått og brutalt parti som skjuler seg i sosialismens skygge. Arbeiderpartiet i Finnmark vil neppe tåle at media setter samme søkelys på dem som media gjør i etterdønningene av nominasjonsprosessen til SV sist helg. På den måte slipper Finnmark AP unna med sin forskjellsbehandling av syke folk i Finnmark – det til tross for 2.-kandidatens fagre ord.

Sist helg så vi Finnmark SV fra innsiden speile seg ut mot oss velgere. Det var et viktig møte for SV skulle stemme over hvem som skulle bli partiets stortingsrepresentant for Finnmark i 2021–2025. Administrativ uryddighet, bakvaskelser av Altas kandidat og spillet i kulissene er som tatt ut av en såpeopera. Etterspillet er at markante personer i SV melder seg ut av partiet i protest. Nå kan det gå mot omkamp. For enkelte av SV sine medlemmer ser uryddigheten – og de har forstått at Alta er viktig for at SV skal få en representant på Stortinget. Det er imidlertid viktig å stille spørsmål: Er det viktig for Alta at en representant fra Alta SV får sete på Stortinget? Hvis du eller en i familien er syk – så spiller det ingen rolle. Årsaken er at Alta sin representant, han som opplevde uryddighet og bakvaskelser på SV sitt nominasjonsmøte har sagt i klartekst at han har lagt sykehussaken død for Alta sitt vedkommende. Fordi sykehuset i Hammerfest er besluttet bygd.

Når lyset slås av på den partipolitiske sene trøstes tapere med at «det er slik demokratiet er.» Svaret er at det er slik parti demokratiet er – folkedemokrati bør være noe annet samt holde en høyere standard for dem som behøver god politikk mest. Det er faktisk slik at før Finnmark SV våger å snakke om elefanten i rommet, fødeavdeling, akutt og geriatri til Alta er ikke SV en del av løsningen for Alta. SV er på linje med AP en stor del av problemet for syke eldre, fødekvinner og akutt syke i vår region. Skal hele Finnmark bli knytte sammen som en sterk region må partier som AP, SV og Rødt løfte blikket å se på tre viktige elementer Fremover:

1. Hvilke konsekvenser har deres politikk på berørte parter, pasienter og eldre.

2. Hvordan berører beslutningen naturen og kluteuren i Finnmark – og

3. Hvordan påvirker beslutningene som partiet tar om transport langs veiene økonomisk, økologisk og samfunnsmessig utvikling i vår region.

Manglende handling for å finne svar på disse tre spørsmålene bør få stor negativ uttelling for disse parodien ved kommende valg. Det må skje selv om partienes mest trofaste velgere fortsatt vil stemme på SV og AP. Det vil de gjøre i troskap til partier som ikke ivaretar folk i vår region sine rettigheter til lik behandling, til riktig tid og på riktig sted. Er det slik at Alta kun er viktig grunnet antall potensielle velgere – eller er Alta viktig fordi byen har alle de flotte folkene, et svært oppegående næringsliv og ikke minst folk som våger å stille spørsmål ved det bestående.

Kommentarer til denne saken